El grup de treball contra el maltractament infantil de l’Ajuntament manté una nova reunió

7 febrer 2022|Burjassot

Reunión maltrato infantil
Maltrato

L’Ajuntament de Burjassot, a través de la Regidoria de Protecció i Drets a la Infància, dirigida per Yolanda Andrés, i de la Regidoria d’Educació, dirigida per Manuela Carrero, ha celebrat una nova reunió del grup de treball contra el maltractament infantil del municipi. Aquest grup de treball està conformat per representants de les àrees de sanitat, benestar social, educació i dels centres educatius, al costat de Policia Local i Policia Nacional, sota la coordinació de les tècniques components del Departament d’Educació del municipi.

Des de la constitució del grup de treball, al març del passat any, el grup de treball ha desenvolupat diferents actuacions encaminades a aconseguir erradicar qualsevol indici de maltractament cap als menors i conscienciar a la societat en la lluita contra aquesta mena de violència. En aquest marc i a partir d’aquesta línia de treball, “es va proposar realitzar un projecte que permetera aprofundir en l’anàlisi de les situacions de risc en el municipi de Burjassot i millorar la resposta institucional, com és la creació d’una Comissió de Protecció Infància i Adolescència de l’Ajuntament de Burjassot”, han assenyalat fonts municipals.

En l’última reunió mantinguda, la setmana passada, dues de les tècniques municipals van ser les encarregats d’explicar el procediment que se seguirà per a la creació de la comissió de protecció de la Infància i Adolescència de l’Ajuntament de Burjassot que estarà integrada per representants de les diferents regidories implicades en la matèria, i pels tècnics de les diferents àrees l’Ajuntament, al costat de representants de Policia Local i Policia Nacional, dels centres educatius i dels Centres de Salut.

Amb pas ferm i amb ganes que en breu la Comissió de protecció de la Infància i Adolescència de l’Ajuntament de Burjassot siga una realitat en el municipi, des de totes les àrees implicades es treballarà de manera coordinada sempre en benefici de la ciutadania i, en aquest cas, dels més vulnerables.