El Parc Científic cedirà espais a les empreses guanyadores del seu programa d’emprenedoria innovadora

12 setembre 2019|Burjassot

VLC-STARTUP-PARC

La Fundació Parc Científic Universitat de València (FPCUV) ha llançat cinquena edició de VLC/STARTUP, el Programa d’Emprenedoria que persegueix el desenvolupament d’empreses innovadores i/o de base científica-tecnològica a l’entorn de la institució acadèmica. Per a poder participar, la iniciativa empresarial ha d’estar legalment constituïda, tindre una antiguitat inferior a 4 anys i comptar amb un projecte de caràcter innovador, basat en el coneixement. A més, es valorarà que en l’equip promotor un dels membres estiga vinculat amb la Universitat de València, bé com a alumne o egressat, bé per formar part del seu personal.

A les startups i spin-offs que complisquen aquestes condicions, aquest Programa els ofereix la possibilitat d’optar per la cessió de tres tipus d’espais en el Parc Científic –laboratori, despatx i espai de coworking-, a més de rebre assessorament empresarial per al creixement i consolidació del projecte per part de la FPCUV.

En concret, l’Àrea Empresarial del Parc Científic compta amb diversos espais per a donar cabuda a iniciatives empresarials de diferents camps científic-tecnològics i amb diferents necessitats d’infraestructures i serveis. Sobre la base d’això, en aquesta edició es triarà a un màxim de set beneficiaris que podran instal·lar-se en cinc allotjaments en el Planter d’Empreses (espais de coworking al campus de Tarongers i en el de Burjassot-Paterna), un despatx de fins a 30 m2 i un laboratori de fins a 30 m2. A més, se’ls facilitarà el seu accés als diferents programes de suport a l’emprenedor de les entitats i organismes de la Universitat de València que col·laboren en VLC/STARTUP.

Per a participar en el Programa VLC/*STARTUP, les persones responsables de la direcció de l’empresa han d’enviar la documentació requerida des del 9 de setembre i fins al 15 d’octubre de 2019 a les 23.59 hores. Les iniciatives premiades podran efectuar la seua instal·lació en el Parc *Científic a partir de l’1 de novembre de 2019, i no més enllà de l’1 de desembre de 2019.

Amb l’organització d’aquesta iniciativa, l’objectiu de la Fundació Parc Científic Universitat de València és posar de manifest i fomentar l’emprenedoria en la societat com una nova oportunitat d’inserció professional per a perfils amb una alta qualificació; facilitar el llançament, la consolidació i promoció d’iniciatives empresarials innovadores i amb base científic-tecnològica que es generen en l’entorn universitari; i afavorir la interacció i generació de sinergies positives entre investigadors, empresaris i emprenedors de diferents àrees d’activitat distribuïts de forma heterogènia en les instal·lacions del Parc Científic. En últim terme, des de fa una dècada, la FPCUV treballa per impulsar la transferència de coneixement de la Universitat de València a la societat a través de la creació d’empreses innovadores.

Des de la posada en marxa d’aquest programa, una vintena d’empreses han sigut beneficiàries del VLC/STARTUP. Entre elles, es troben Seqplexing, Darwin Bioprospecting Excellence, EpiDisease i Bemygene, signatures que des de llavors romanen instal·lades en el Parc Científic.