El Pati de les Sitges acull la presentació de l’Associació “Amics de les Sitges”

15 juny 2018|Burjassot

Des de 21/06/2018 fins a 21/06/2018

Comptant amb la col·laboració de la regidoria de Turisme de l’Ajuntament de Burjassot, dirigida per Roc Senent, el Pati de les Sitges serà dijous que ve 21 de juny, a les 19 hores, testimoni d’excepció de la presentació de l’Associació “Amics de les Sitges”, entitat que ha nascut per la recuperació, rehabilitació i posada en valor del conjunt monumental de les Sitges.

La presentació de l’entitat a la societat burjassotera té lloc després de l’aprovació per unanimitat, per part del Ple en la sessió del mes de maig, de la moció presentada de manera conjunta per tots els grups, PSPV-PSOE, Compromís, PP, Ciudadanos, EU i Totes amb Burjassot, que recollia l’adhesió a la sol·licitud presentada per la pròpia entitat.

Aquesta sol·licitud recull, entre altres punts, que es realitzen de forma immediata diferents intervencions en el monument o que se sol·licite a l’Ajuntament de València, propietari del mateix, la modificació del conveni vigent de cessió del mateix assenyalant que “l’autorització per a l’ús comú especial normal de béns de domini públic, s’atorga per un termini de 30 anys, de manera que l’Ajuntament de Burjassot tinga la seguretat que la cessió es fa per un temps suficient per a amortitzar les inversions que puguen realitzar-se”.

Així mateix, el text aprovat pel Ple recull que, per part de l’Ajuntament de Burjassot, “s’encarregue immediatament la redacció d’un Pla Director que contemple la rehabilitació de la totalitat del conjunt monumental de les Sitges i l’adequació com a espai d’ús cultural i museístic”. D’igual manera, a la vista del citat Pla Director, el Consistori ha de “realitzar les accions necessàries per a recaptar els fons econòmics necessaris per a fer front a les obres de rehabilitació del conjunt monumental”, destinant també una “partida fixa anual en els Pressupostos municipals, amb destinació a les intervencions que es realitzen en el conjunt monumental”.

Finalment, el text assenyala “que en tant es redacte el Pla Director, s’adopten per l’Ajuntament de Burjassot les mesures necessàries per a evitar una major deteriorament del conjunt, extremant la seua neteja i conservació, prohibint la realització d’activitats lesives per a la seua integritat, com el tret de focs artificials des de la seua esplanada i convertint en zona de vianants el seu entorn i, especialment, la rampa d’accés a la porta principal de les Sitges que dóna a la Plaça de Sant Roc”.