El Ple de Burjassot recolza al Consell Escolar Municipal en el rebuig a la reducció d’unitats d’Educació Infantil

25 febrer 2015|Burjassot

Tots els grups municipals que conformen el Ple de l’Ajuntament de Burjassot van manifestar, en la sessió ordinària celebrada el passat 24 de febrer, la seua adhesió a l’acord adoptat pel Consell Escolar Municipal (CEM) pel que fa a la possible reducció de dues unitats d’Educació Infantil en els centres escolars públics de Burjassot, Miguel Bordonau i Sant Joan de Ribera.

Aquesta possible reducció queda contemplada en un escrit de la Direcció general de Centres i Personal Docent, de data 29 de gener de 2015, que el CEM va rebre el passat 2 de febrer i que diu el següent: “realitzat un estudi detallat de les necessitats escolars d’aquesta localitat, la proposta de modificació d’unitats escolars, que corresponen als centres públics d’Educació Infantil, Primària i específics d’Educació Especial de titularitat de la Generalitat Valenciana per al curs 2015/2016”, en la qual es proposa “autoritzar el no funcionament d’una unitat d’Educació Infantil en els centres CEIP Sant Joan de Ribera i CEIP Miguel Bordonau”.

És per açò que el CEM ha acordat “rebutjar el plantejament realitzat per la Conselleria d’Educació que possibilita la reducció d’una unitat d’infantil en el CEIP Sant Joan de Ribera i en el CEIP Miguel Bordonau, així com recolzar les aportacions presentades pels dos centres afectats”. De la mateixa manera, el CEM també ha acordat “sol·licitar la reducció de la ràtio en tots els centres escolars del municipi, públics i concertats, per al primer curs d’educació infantil segon cicle (3 anys), establint-se en un màxim de 20 alumnes per unitat, tal com figurava anteriorment a la reforma educativa”, dos acords als quals s’han adherit tots els grups que componen el Ple Municipal.

El CEM defensa que “la educació pública està sent degradada davant la falta d’inversió de l’Administració Autonòmica en els centres públics. A açò se suma l’increment de ràtio en tots els centres escolars, la qual cosa ha influït notablement en la decisió dels pares a l’hora de triar centre per als seus fills, que s’han inclinat per l’ensenyament concertat, repercutint amb açò notablement en la matriculació en els centres públics del municipi”.