El Ple de l’Ajuntament de Burjassot aprova una Declaració Institucional per a la protecció de famílies en risc de desnonament i tres mocions

26 març 2019|Burjassot

Mosaico-Escudo-Ayuntamiento.jpg

En sessió extraordinària, celebrada aquest dilluns, el Ple de l’Ajuntament de Burjassot ha aprovat per unanimitat una Declaració Institucional per a la protecció de famílies en risc de desnonament i tres mocions presentades pels diferents grups polítics que componen el Ple.

En primer lloc, el Ple aprovava la citada Declaració Institucional que contempla, entre altres mesures, “crear un Pla d’Habitatge que incloga un Pla d’Emergència Habitacional que empare la normativa, els recursos i els criteris necessaris per a l’adopció de diferents alternatives habitacionals per als casos de desnonaments, coordinada amb l’OVIHAS i els Serveis Socials, així com amb el teixit associatiu del municipi i amb la inclusió de la societat civil a través dels canals de participació apropiats, com el Consell Municipal d’Inclusió i Drets Socials”. Així mateix, el text també recull l’acció de “crear un Pla d’Ocupació Pública que es realitze des de l’Ajuntament i les seues entitats autònomes, CEMEF, SLU, i IMCJB” i “la inclusió dels criteris de risc d’exclusió social i pobresa, parats de llarga duració i risc d’execució hipotecària, o bé ja desnonades o sense alternativa habitacional, en les convocatòries d’ocupació pública i tallers formatius que es realitzen des de l’Ajuntament i les seues entitats autònomes”.

Amb una esmena de Compromís, s’aprovava també per unanimitat la moció presentada pel Partit Popular, Ciutadans, Esquerra Unida i Totes amb Burjassot, que sol·licita escometre actuacions urgents en l’embarronat de les Sitges davant el risc d’ensulsiada. La moció contempla que l’Ajuntament de Burjassot ha sol·licitat “a les administracions responsables la reparació de la teulada de l’embarronat” per a evitar noves filtracions a causa de les pluges mentre es duen a terme les actuacions de rehabilitació i així ho realitzarà en rebre l’autorització” i “que es declare la urgència i es duguen a terme actuacions immediates per a la rehabilitació de l’edifici de l’embarronat amb l’objectiu d’evitar noves ensulsiades en el conjunt de les Sitges havent sol·licitat ja l’Ajuntament una línia d’ajudes específica a la Diputació de València”.

Presentada per Ciutadanos, s’aprovava per part de tots els grups una moció per a prohibir l’obertura de cases d’apostes i joc en els voltants dels centres escolars. El text recull “dur a terme les modificacions precises en la normativa sobre planificació urbanística a fi de prohibir l’obertura de cases d’apostes i joc en les proximitats de centres escolars, instituts, centres juvenils i edificis públics amb alt trànsit de menors d’edat”, així mateix, també destaca la importància de “desenvolupar campanyes de conscienciació per als progenitors i els menors d’edat sobre els riscos que entranya el joc i les altes xifres de ludopatia que s’estan registrant entre joves”.

Finalment, s’aprovava també per unanimitat, amb una esmena del PSPV-PSOE, la moció presentada per Totes amb Burjassot sobre la promoció interna del personal de l’Ajuntament.