El Ple de l’Ajuntament de Burjassot modifica l’Ordenança Municipal de Convivència Ciutadana per a afavorir el joc dels xiquets i xiquetes en espais públics

24 febrer 2022|Burjassot

Dret a jugar

En la sessió ordinària del Ple Municipal celebrada el dimarts, 22 de febrer, l’Ajuntament de Burjassot ha aprovat, amb els vots a favor del PSPV-PSOE, PP, Ciutadans, Compromís i Vox, i l’abstenció de Totes Podem, la modificació de l’Ordenança Municipal de Convivència Ciutadana amb l’objectiu de modificar la regulació de l’ús i aprofitament dels espais públics per part dels xiquets, les xiquetes i els adolescents del municipi.

Per a nosaltres, per a aquest Equip de Govern, la infpancia és un objectiu prioritari, i per això, considerem important adaptar la normativa a les necessitats dels nostres xiquets i xiquetes. Jugar en els espais públics, dins del respecte a tots els ciutadans, i fomentar també els seus drets i llibertats, al mateix temps que el comportament cívic, és prioritari, i per això hem dut a terme aquesta modificació de l’ordenança, afavorint la convivència i el joc com a eina per a desenvolupar el seu temps d’oci i esbarjo”, apunta l’alcalde de Burjassot, Rafa García.

La modificació de l’Ordenança s’ha centrat en el Títol I “Normes Generals”, Capítol 1, “Drets i Obligacions Ciutadanes”, en el seu article 5, on s’ha afegit, “d’acord amb l’article 31 de la Convenció de l’ONU del 20 de novembre de 1989 sobre els Drets del xiquet i la xiqueta, aquest municipi afavoreix el joc de xiquetes i xiquets en espais públics com un lloc de convivència i civisme en el qual totes les persones puguen desenvolupar activitats d’oci i esbarjo, amb ple respecte a la dignitat i als drets dels altres sense que comporte un risc rellevant per a la seguretat de les persones o mobiliari urbà del municipi”.

Així mateix, en el Títol II “Normes de convivència i cura de la via pública”, en el seu capítol I, article 8, punt k), pansa a dir “Es prohibeixen les següents activitats (…) en general, qualsevol esport o activitat que resulte perillosa per als transeünts en llocs públics” i en el Títol VII “Règim Sancionador”, article 39, punt 3, relacionat amb les infraccions lleus, es modifica el text i passa a dir “realitzar qualsevol esport o activitat quan resulte perillosa per als transeünts en llocs públics”.

Burjassot està treballant per a adherir-se a la xarxa internacional del projecte “La Ciutat de les xiquetes i els xiquets”, impulsada pel psicopedagog Francesco Tonucci. Un projecte que defensa “dotar a les ciutats d’espais públics en els quals els més menuts puguen jugar i formar-se amb llibertat”. Un dels primers passos per a aconseguir-ho, ha sigut l’aprovació de la modificació d’aquesta ordenança.