El Ple Municipal aprova diverses mocions en la seua sessió ordinària de juny

28 juny 2017|Burjassot

La sessió ordinària del Ple Municipal de Burjassot, celebrada dimarts passat 27 de juny, va servir per a aprovar diferents mocions presentades pels grups polítics municipals que componen el Ple: PSPV-PSOE, Compromís, PP, Ciutadans, Esquerra Unida i Totes amb Burjassot. 

La primera moció aprovada, per unanimitat de tots els grups polítics, va ser la presentada pel grup municipal d’EU, per a l’elaboració d’un pla de participació cultural. El text arreplega “la intenció d’obrir el debat i consensuar un pla de participació cultural de cara a 2018, descentralitzant l’oferta cultural del municipi i aprofitar l’ocasió per a introduir mecanismes de participació ciutadana“. Així, es van aprovar els acords “d’instar a l’Ajuntament de Burjassot a consensuar un Pla de Participació Cultural per a la seua posterior aprovació en el Ple Municipal i en el Consell de Participació Ciutadana”, així com “dotar en els pròxims pressupostos municipals d’una partida per a aquest pla” i “comunicar aquests acords al teixit associatiu de Burjassot”.

També presentada pel grup municipal d’EU, es va aprovar per unanimitat de tots els grups, la moció en la qual es sol·licita la resolució de les incidències del Servei de Traumatologia del Centre d’Especialitats de Burjassot. La moció resumeix “els problemes de gestió que estan afectant al bon funcionament del Servei de Traumatologia, adscrit a l’Hospital Arnau de Vilanova, el qual s’ha tornat molt restrictiu amb els pacients que no precisen de cirurgia” i argumenta que “hi ha pacients que després de ser derivats a Traumatologia pel seu metge de família, són rebutjats sense una valoració presencial i, en molts casos, sense cap justificació“. Per tot açò, la moció “insta a la Conselleria de Sanitat a revisar el funcionament del servei de Traumatologia, per a solucionar els problemes de gestió que pateix“.

Per la seua banda, el grup municipal Totes amb Burjassot va presentar una moció per a la declaració de Burjassot com a municipi oposat a l’aplicació de l’Acord Econòmic i Comercial Global (CETA), l’acord de lliure comerç entre Canadà i la Unió Europea. Moció que va quedar aprovada pel Ple Municipal amb els vots a favor de Totes Amb Burjassot, Compromís i Esquerra Unida, l’abstenció del PSPV-PSOE i PP i el vot en contra de Ciutadans. La moció contempla “declarar a Burjassot com a municipi insubmís i oposat al CETA, defensant els serveis públics bàsics per a la solidaritat i redistribució social“. Així mateix, “sol·licita del Ministeri d’Administracions Públiques del Govern central el seu suport a totes les iniciatives dirigides a mantenir el caràcter públic dels anomenats serveis socialment útils” i “la derogació immediata amb caràcter retroactiu de la Llei de racionalització i sostenibilitat de l’administració local, per a legislar en el seu lloc una nova normativa enfocada al desenvolupament de l’economia local“. Finalment, “sol·licitar del Ministeri d’Economia i Competitivitat la no ratificació del CETA i la suspensió de les negociacions del TTIP i el TISA (Acord Multilateral per a la Liberalització i Privatització de Serveis Públics), i que no procedisca a l’aplicació provisional de cap d’ells“.

Presentada pel grup municipal Compromís, va quedar aprovada una moció presentada sobre l’infrafinançament autonòmic, amb els vots a favor de Compromís, PSPV-PSOE, PP, EU, Totes amb Burjassot i l’abstenció de Ciutadans. La moció, en primer lloc, “insta al Govern Central a realitzar una reforma immediata del sistema de finançament autonòmic que possibilite als valencians i valencianes disposar dels recursos suficients per a poder gaudir d’uns serveis públics de qualitat i que permeta, igualment, l’exercici de les competències pròpies” i “insta el Govern de l’Estat al fet que les inversions territorials es facen d’acord amb el pes poblacional“. Així mateix, l’acord arreplega “mostrar el suport de l’Ajuntament al manifest “Per un finançament just”, penjant una pancarta en la façana del Consistori o d’altres edificis públics” i “impulsar i fomentar la celebració de jornades, reunions, conferències o actes sobre la reforma necessària del sistema de finançament i la confecció de cartells i d’altres materials publicitaris per a col·locar-los en els edificis públics i dependències municipals amb el lema “Per un finançament just“.

També presentada per Compromís, es va aprovar la moció en la qual se sol·licita acabar amb la deteriorament de les infraestructures del metro al seu pas per Burjassot així com la millora dels accessos a les parades del tramvia. La moció va comptar amb els vots a favor de tots els grups polítics, a excepció de l’abstenció de Totes amb Burjassot. Entre els acords aprovats en la moció, es contempla “instar a la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori a renovar l’assentament dels estabilitzadors i perfilats de carril per a mitigar el soroll provocat pels combois al seu pas pel casc urbà de Burjassot”, “instar al fet que, en aquells trams no afectats pel soterrament, s’apliquen mesurades correctivas de propagació acústica (pantalles)” i al fet que “mentre s’apliquen aquestes mesures pal·liatives de contaminació acústica i mediambiental, es sol·licita a la Conselleria una reducció de velocitat (30 Km hora) de tots els combois al seu pas per la població”. D’altra banda, la moció també contempla que la Conselleria “dote als baixadors per on transcorre el tramvia al seu pas per Burjassot de la convenient millora d’accessibilitat per a la població amb deficiències auditives i visuals, amb les majors garanties de seguretat davant els incidents que s’han donat en aquesta població en els últims anys“.

Finalment, el Ple Municipal va aprovar per unanimitat de tots els grups polítics, la moció presentada pel grup municipal Ciutadans en la qual “s’insta a l’Equip de Govern al fet que duga a terme les tasques de condicionament, neteja i cura del Molí de la Sal i del seu entorn en l’horta de Burjassot“, així com que, en el futur, ” s’atorgue a l’entorn del Molí de la Sal d’una especial cura pel que a neteja es refereix i dur a terme els tràmits per a declarar el Molí de la Sal com Bé de Rellevància Local“.

Finalment, tots els grups municipals van subscriure el Manifest del 19 de juny, pel qual s’insta al Govern de l’Estat a modificar i augmentar, en els Pressupostos Generals de l’Estat 2017, l’assignació destinada, tant per a la lluita contra la violència de gènere, com en relació a les polítiques d’igualtat.