El professorat de l’IES Federica Montseny continua formant-se amb el projecte Erasmus+

26 maig 2022|Burjassot

IES FEDERICA MONTSENY- Dublín 23-05-2022

Des de l’IES Federica Montseny de Burjassot es continua treballant i participant d’una manera molt activa en els diferents programes del projecte Erasmus+ en els quals està implicat el centre.

Recentment, la professora d’Economia, Amparo García, ha participat en una Mobilitat formativa Erasmus+ a Dublín (Irlanda), d’una setmana de duració.

En aquesta formació, els participants han treballat en la millora del coneixement no sols de la llengua anglesa com a llengua vehicular a utilitzar en les classes utilitzant la metodologia CLIL i la cultura irlandesa, sinó que a més, també els ha servit per a establir relacions amb altres centres dins de la Unió Europea.