El SERVEF selecciona 17 llocs de treball per a l’Ajuntament de Burjassot

27 octubre 2016|Burjassot

El Servei Valencià d’Ocupació i Formació (SERVEF) va a seleccionar, per a l’Ajuntament de Burjassot, 17 llocs de treball gràcies a la concessió al Consistori de diferents programes de Foment d’Ocupació, regulats per l’Ordre 8/2016, de 7 de juliol de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. Aquesta Ordre estableix les bases reguladores per a la concessió de subvencions en el Programa d’Iniciativa Social, en col·laboració amb les corporacions locals de la Comunitat Valenciana.

El procediment de selecció del personal ve regulat en l’article de l’Ordre 8/16 i es realitza mitjançant oferta pública d’ocupació al centre SERVEF. Dels candidats remesos es farà una selecció final, que la realitzarà la comissió de baremació composta per dos representants de l’Ajuntament i dos representants de les organitzacions sindicals integrants del Consell de Direcció del SERVEF, aplicant el barem establit en l’annex I de l’Ordre 8/16, de 7 de juliol.

Aquesta Ordre es pot consultar en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV), de data 11 de juliol de 2016.

En concret, el SERVEF va a seleccionar per a l’Ajuntament de Burjassot, en el Programa d’Iniciativa Social EMCORP2016, destinada a la contractació de persones aturades, a huit peons de brigada i tres peons de neteja; en el programa ECORJ2016, destinada a la contractació de persones joves aturades, a un promotor d’ocupació, un informàtic, un tècnic lingüístic i un administratiu i, finalment, en el programa EMCOLD2016, destinat a la contractació de dues persones aturades per a atendre a persones en situació de desocupació de llarga durada, a dos orientadors professionals.

La informació sobre la convocatòria pot consultar-se en la web municipal, www.burjassot.org, concretament en la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Burjassot, secció Tauler d’anuncis/Subvenciones de Foment d’Ocupació 2016.