El Servei Psicopedagògic Municipal atén a més de 1.000 escolars en el curs 2015/2016

27 setembre 2016|Burjassot

El nou curs escolar ja ha arrancat i, amb ell, la Regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Burjassot, dirigida per Laura Espinosa Pérez, ja s’ha posat a treballar amb els centres educatius del municipi, a través dels diferents serveis que coordina, amb l’objectiu que els alumnes de Burjassot tinguen la millor de les atencions en la seua etapa educativa.

Atenció que des del Servei Psicopedagògic Municipal es desenvolupa en els col·legis, tant públics com concertats, al llarg de tot el curs i que implica la prevenció, diagnòstic, atenció i orientació de les dificultats d’aprenentatge i desenvolupament personal i social que puguen presentar els alumnes de Burjassot.

En aquests dies, el citat servei ha presentat la seua memòria d’intervenció del curs 2015/2016; memòria en la qual es pot comprovar el gran i important treball del servei en els centres escolars del municipi que li ha portat a atendre a més de 1.000 alumnes entre actuacions preventives, d’intervenció escolar i soci-comunitàries, com són els programes d’assessorament, de 6 a 16 anys, i el d’assessorament infantil, de 0 a 5 anys.

A més, el servei ha completat el seu projecte d’intervenció amb la realització de la Campanya de Prevenció i Detecció de Dificultats Maduratives dirigida a xiquetes i xiquets de 2-3 anys de les Escoles Infantils Municipals i l’Escola Infantil pública Caputxeta Roja. En aquest cas, s’han valorat un total de 66 xiquets, la qual cosa ha suposat el 92% de la població a la qual va dirigida la campanya i, gràcies a aquesta valoració, s’han detectat sis casos de problemes amb el llenguatge, dos amb retard maduratiu i s’ha orientat a 13 famílies davant dificultats maduratives dels xicotets.

D’igual manera, a més de les actuacions dutes a terme en l’àmbit educatiu, el Servei Psicopedagògic Municipal també ha desenvolupat actuacions en l’àmbit soci-comunitari participant en diferents activitats organitzades des de la Regidoria d’Igualtat, a través d’Espai Dona, assistint a les reunions del Comité de Prevenció de la Violència de Gènere, en reunions de coordinació amb l’àrea de Benestar Social de l’Ajuntament de Burjassot i amb l’àrea de salut del municipi, entre unes altres.