El Taller d’Ocupació E-Burja: Educació sostenible, promogut per l’Ajuntament de Burjassot, formarà i ocuparà a 25 persones

23 octubre 2017|Burjassot

Taller E Burja

L’Ajuntament de Burjassot ha rebut la concessió per a promoure el Taller d’Ocupació E-Burja: Educació sostenible, en el qual està previst el manteniment i condicionament de parcs i jardins del municipi, així com, l’elaboració de guies temàtiques i dossiers informatius d’emplaçaments i rutes de Burjassot.

Els Tallers d’Ocupació són programes mixts de formació i ocupació cofinançada per la Generalitat Valenciana, el Ministeri de Treball i Seguretat Social i el Fons Social Europeu.

El Taller d’Ocupació E-Burja: Educació sostenible, del que es beneficiaran 25 persones, entre alumnes-treballadors i personal docent, té una durada de 12 mesos. Tot el període de desenvolupament del Taller d’Ocupació estarà destinat a la formació, en alternança amb el treball i la pràctica professional, a través de la formalització d’un contracte per a la formació i l’aprenentatge.

E-Burja: Educació sostenible es divideix en dos grups formatius. El primer grup, amb 10 alumnes, cursarà dos certificats de professionalitat: Activitats auxiliars en vivers, jardins i centres de jardineria (AGAO0108) i Instal·lació i manteniment de jardins i zones verdes (AGAO0208). El segon grup cursarà el certificat de professionalitat de nivell 3 d’Interpretació i educació ambiental (SEAG0109).

La selecció dels alumnes-treballadors serà precedida, en tot cas, de la tramitació d’oferta de serveis formatius pel corresponent centre SERVEF. El Centre SERVEF remetrà entre 3 i 5 persones candidates per lloc ofert. Finalment, el grup de treball mixt per a la selecció de participants realitzarà la selecció de l’alumnat/treballador participant en el projecte, a partir d’una sèrie de criteris i de barems que queden recollits en les bases de la convocatòria d’aquest Taller d’Ocupació.

Per a prendre part en el procés de selecció serà necessari que els aspirants complisquen una sèrie de requisits establits en les bases de la convocatòria, sent imprescindible pertànyer a qualsevol dels estats de la Unió Europea; tenir coneixements suficients de la llengua castellana; tenir 25 anys o més i ser persones aturades, entenent-se com a tals a les demandants d’ocupació no ocupades, registrades en el SERVEF.