El V Pla d’Acció Municipal contra la Violència de Gènere de l’Ajuntament de Burjassot, en vigor, amb tres eixos estratègics

27 gener 2015|Burjassot

Espai Dona, el Servei Municipal d’Atenció Integral a la Dona, dependent de la Regidoria d’Espai Dona dirigida per Lluna Àrias, recorda que està en vigor el V Pla d’Acció Municipal contra la Violència de Gènere de l’Ajuntament de Burjassot. Aquest Pla manté els seus tres eixos estratègics: prevenció i sensibilització contra la violència de gènere, intervenció integral contra aquest tipus de violència i coneixement i anàlisi de la realitat de la Violència de Gènere en el municipi. Per a açò, són diversos els agents socials que intervenen com són, a més d’Espai Dona, els Serveis Socials de l’Ajuntament de Burjassot, la Policia Local i el Cos Nacional de Policia, CEMEF SLU, el Gabinet Psicopedagògic Municipal, així com els centres de salut de Burjassot.

El I Pla Municipal contra la Violència de Gènere va ser aprovat pel Ple de l’Ajuntament de Burjassot, al març de 2006, després d’un diagnòstic realitzat sobre la problemàtica real de la violència de gènere en el municipi, a través dels diferents agents socials municipals implicats i amb l’objectiu de protegir de manera ràpida i eficaç les dones que han viscut situacions de Violència de Gènere a Burjassot. Més tard, en 2008, es van aprovar per unanimitat els Protocols d’Actuació Municipal contra la Violència de Gènere del Pla Municipal, consolidant-se així l’Ajuntament de Burjassot com a pioner en aquest camp.
Al llarg d’aquest temps, i fins al dia de hui, s’han implementat cinc plans d’acció diferents, els quals han sigut dissenyats atenent a la realitat social de cada període i a les necessitats reals de la població. L’engegada d’aquest potent instrument municipal ha possibilitat avanços cap a l’eradicació de la Violència de Gènere a Burjassot, a través d’ESPAI DONA com a centre de referència en la Promoció de la Igualtat d’Oportunitats entre Dones i Homes, mitjançant polítiques i programes d’Igualtat de Gènere Municipals.