El X Concurs de Narrativa Breu amb enfocament de gènere Isabel de Villena comença a rodar amb la publicació de les seues bases

11 gener 2021|Burjassot

X CONCURS NARRATIVA ISABEL DE VILLENA QR 2021

L’Ajuntament de Burjassot, des de la regidoria d’Igualtat i Feminisme, dirigida per l’alcalde del municipi, Rafa García, i de la mà del servei municipal d’atenció integral a les dones, Espai Dona, ha fet públiques les bases de la convocatòria del X Concurs de Narrativa Breu amb enfocament de gènere Isabel de Villena. Amb l’objectiu de continuar treballant per potenciar i reivindicar la igualtat entre homes i dones, Espai Dona torna a llançar aquest concurs al qual convida a participar a tota la població.

Les persones que desitgen participar en el concurs, les BASES del qual poden consultar-se en el Portal de Transparència de l’Ajuntament, poden fer-lo fins al 25 de març de 2021 a les 00.00 hores.

Com és habitual, el concurs de narrativa s’ha estructurat en tres categories: categoria infantil, per a persones de 10 a 13 anys d’edat; categoria juvenil, per a persones de 14 a 17 anys d’edat i categoria adulta, per a persones majors de 18 anys d’edat. La temàtica del concurs versa sobre la igualtat de gènere de manera que els textos presentats han d’estar orientats d’alguna manera en eixe sentit. Els treballs poden presentar-se tant en castellà com en valencià i han de ser originals i inèdits per a aquest concurs pel que no poden haver sigut premiats en cap altre concurs.

L’extensió de les obres no pot excedir les 2.000 paraules en total i es tindrà en compte en tot moment la cura per un ús inclusiu del llenguatge. Els textos han de portar adjunt un document amb les dades personals de la persona participant: nom, cognoms, data de naixement, telèfon de contacte i DNI.

Cadascuna de les tres persones premiades en el concurs obtindrà reconeixement mediàtic i un lot de llibres de temàtica feminista.

Els relats s’han d’enviar a l’adreça de correu electrònic de Espai Dona: accionsocial@ayto-burjassot.es . El termini per a presentar-lo finalitzarà el 25 de març.