Els adolescents de Burjassot analitzen la seua pròpia imatge en el Taller d’Educació Alimentària

18 juliol 2016|Burjassot

Al llarg del recentment finalitzat curs escolar, tant els alumnes de Primària com els de Secundària dels diferents centres educatius de Burjassot, van realitzar un Taller d’Educació Alimentària, impartit per la nutricionista Sandra Amores, i impulsat des de la Regidoria d’Educació, que dirigeix Laura Espinosa.

Així, en l’última intervenció del Taller en els centres de Secundària, els alumnes van examinar el tracte que de la imatge personal es realitza en el món de la publicitat, analitzant i debatent diferents fotografies de personatges del món de l’espectacle. La sorpresa, la controvèrsia i la posterior reflexió van ser les grans protagonistes en tots els centres on es va dur a terme aquesta activitat. Els alumnes van manifestar en tot moment la seua disconformitat amb la persuasió a la qual la població està sotmesa des del punt de vista de la imatge tant en la premsa, la publicitat com de l’univers de les xarxes socials.

En la part pràctica del taller, els joves van realitzar un test de percepció d’imatge en el qual havien d’anotar el seu pes i talla actuals; avaluar diferents parts del cos veient, d’aquesta manera, el grau de satisfacció que els adolescents tenen del seu cos i, finalment, assenyalar entre diferents siluetes, la imatge percebuda i la imatge desitjada de cadascun d’ells. Els resultats de l’enquesta, realitzada per 391 alumnes, solament el 70,5% tenia coneixement dels índexs de talla i pes i el 29,5% desconeixia un o tots dos paràmetres. Del 70,5% d’alumnes que sí sabien el seu pes i talla, i després de calcular l’IMC (Índex de Massa Corporal) i classificar el seu estat nutricional, el 62% té normopes, el 5% té sobrepés i el 0,7% té obesitat.

En la segona part, en la qual els adolescents avaluaven diferents zones del seu cos, el resultat en tots dos sexes va ser un alt grau de satisfacció general, encara que en el cas dels xics presentaven major insatisfacció en la zona de l’abdomen i en el cas de les xiques en les zones de l’abdomen, glutis i cuixes. En la tercera part de l’enquesta, en la qual els alumnes havien d’assenyalar una silueta percebuda i una silueta desitjada, el 32,3% dels xics i el 36% de les xiques van manifestar una percepció correcta de la seua imatge, és a dir, igual o molt propera a la seua imatge real.

A manera de conclusió i segons l’anàlisi de la nutricionista, Sandra Amores, quasi un 25% de la població d’estudiants de secundària del municipi de Burjassot no té coneixement del seu pes i la seua talla la qual cosa, a nivell d’imatge, podia interpretar-se com una despreocupació positiva. Però, en canvi, en l’hàbit de la salut és una dada a tenir en compte i es recomana tenir coneixement d’açò, encara que siga de manera aproximada. Així i tot, la prevalença en l’estat nutricional dels alumnes és el normopes.

La majoria dels alumnes tenen una percepció bastant propera a la real, la qual cosa, juntament amb un desig de siluetes amb IMC corresponents al normopes, ens donen un indicatiu molt positiu de la satisfacció de la percepció de la imatge corporal dels adolescents de Burjassot.