Els usuaris dels horts socials poden sol·licitar la renovació de les parcel·les

18 desembre 2015|Burjassot

L’Oficina de Sostenibilitat Local de l’Ajuntament de Burjassot, dirigida des de la Regidoria de Medi Ambient i Sostenibilitat, a càrrec d’Emili Altur, ha informat els usuaris dels horts socials que ja s’ha obert el període de sol·licitud de pròrroga de totes les concessions de parcel·la dels horts.

El període de presentació de les sol·licituds està obert fins a l’11 de gener de 2016 i la no presentació de la documentació en el termini indicat implica la baixa immediata de la cessió de la parcel·la, tal com han assenyalat els tècnics de l’Oficina de Sostenibilitat. La documentació haurà de presentar-se en el Registre d’entrada de l’Ajuntament.

Totes les parcel·les finalitzen el seu període de cessió al gener del pròxim any i, per aquest motiu, tal com s’arreplega en el Reglament d’ús i cessió dels horts socials de Burjassot, es podrà sol·licitar la pròrroga anual, que es limita a aquelles persones, entitats i associacions que declaren i puguen demostrar que la situació que els va donar l’oportunitat de tenir parcel·la no ha millorat de forma substancial, de manera que pogueren obtenir menor puntuació en una nova baremació.

Les persones interessades a sol·licitar la pròrroga hauran de presentar de manera obligatòria la declaració responsable per a la pròrroga en la cessió de parcel·la d’horts socials de Burjassot i la documentació que acredite el declarat en el cas que se li requerisca.

La concessió de la pròrroga estarà condicionada per la inexistència d’amonestacions i el compliment de les obligacions arreplegades en el citat reglament durant el temps de gaudi de la parcel·la.