Finalitzat el treball de neteja i seguretat de l’Hort d’Almenar

22 març 2019|Burjassot

Hort Almenar
Hort Almenar
Hort Almenar

L’Ajuntament de Burjassot ha finalitzat les tasques de neteja i manteniment de seguretat de l’Hort d’Almenar, a través de la Brigada Municipal, per a permetre en breu la seua obertura al públic. Els treballs s’han realitzat tenint en compte diversos criteris, però el principal que s’ha seguit, a partir dels informes previs existents, és el de seguretat. L’Hort d’Almenar és en origen un espai enjardinat en el qual, durant anys, els seus propietaris van deixar créixer la vegetació sense cap mena d’intervenció. Aquesta condició, que en l’inici del jardí li conferia una característica singular, ha sigut revisada per a poder permetre l’accés al recinte de les persones, amb total seguretat.

Després de la inspecció ocular prèvia, s’han emés diversos informes en els quals tots coincideixen a assenyalar l’existència de nombrosos exemplars arboris que es trobaven morts o amb malformacions severes, molts d’ells degut principalment a la falta d’intervenció de l’home en el manteniment del jardí, la qual cosa podia generar perill de caiguda dins del recinte, així com palmeres mortes o amb morrut roig. Així mateix, el desenvolupament pràcticament salvatge de la part baixa de la vegetació també generava perill per a l’obertura al públic, ja que podia ocasionar lesions als visitants així com la possibilitat de servir de refugi a animals, com rosegadors o serps amb el consegüent risc, d’ací les tasques d’aclarit que s’ha realitzat. D’altra banda, també s’assenyala el risc important d’incendi que existia en l’espai verd degut, precisament, al creixement descontrolat de la vegetació, tant en altura com en la part baixa, que estava arribant a afectar les catenàries pròximes de la línia ferroviària i a les de la línia elèctrica, amb el consegüent risc per a les edificacions pròximes.

Cal tindre en compte que les condicions d’una zona verda enjardinada, perquè puga ser utilitzada pels ciutadans, han de ser molt més exigents tant en seguretat com en neteja que les d’un espai verd tancat i sense ús públic, per aquest motiu abans de la seua obertura s’han tingut en compte sobretot, aquestes consideracions, ja que el jardí, en el seu estat original, mai hauria pogut obrir-se per a ser visitat davant els riscos que comportava.

Una vegada realitzades les labors d’eliminació dels exemplars morts, l’aclarit de part de la vegetació de menor grandària i l’aclarit dels arbres de grans dimensions que estaven impedint el desenvolupament de la resta d’exemplars en envair certes espècies els espais de creixement d’altres confrontants, s’ha procedit al canvi de la porta d’accés al recinte per una construcció de majors dimensions perquè es puga entrar amb total seguretat i també s’ha procedit a la neteja i manteniment de les séquies i basses que existeixen al jardí per a poder regar amb el sistema tradicional que ja existeix, ja que es trobaven totalment tapades.

Tots els treballs s’han realitzat amb criteris de seguretat per a l’accés al mateix com a zona d’esplai de les veïns i els veïns de Burjassot, aconsellats en tot moments pels experts en la matèria, i buscant el màxim respecte per a la instal·lació. Una vegada feta aquesta tasca, es faran treballs menors de manteniment per a acabar de rematar l’accessibilitat de l’Hort d’Almenar.