Geranis, alfàbregues i menta, als jardins de Burjassot, contra el mosquit tigre

21 juny 2016|Burjassot

L’Ajuntament de Burjassot, a través de la Regidoria de Serveis Municipals, dirigida per Manuel Lozano, ha engegat diferents mesures de prevenció i tractament enfront del mosquit tigre; una varietat d’insecte tropical, més xicotet i agressiu de l’habitual que pica de dia i que està present en el municipi.

D’una banda, el Consistori ha editat un tríptic en el qual s’explica què tipus d’insecte és el mosquit tigre i quins són els seus principals focus de cria perquè la població tinga la informació al seu abast i, amb açò, col·labore també en la higiene mediambiental de les seues cases, jardins privats o terrasses perquè aquests focus no es produïsquen.

Aquest tipus de mosquit té com a principals focus de cria les macetes buides i els plats de tests en els quals es queda aigua, les canaletes per a la recollida de l’aigua de pluja, els forats en els troncs dels arbres o els aspersors que degoten, entre uns altres. Davant aquests punts, és necessària la col·laboració ciutadana perquè, en els seus espais privats, no es reproduïsca el mosquit.

D’altra banda, l’Ajuntament està duent a terme en diferents parcs del municipi la plantació d’espècies de plantes que, de manera sostenible i com a repel·lents naturals dels insectes, també realitzen la funció de prevenció d’aquest tipus de mosquit. Es tracta d‘alfàbregues, menta i geranis, PELARGONIUM graveolens que, per la seua olor, són repel·lents naturals dels insectes. En el cas de l’última de les espècies, els geranis, ja s’han plantat 120 exemplars dels 300 que han nascut, a partir d’esqueixos, en el Centre Socioeducatiu Díaz Pintado, gràcies al treball que desenvolupen els diferents tallers que tenen lloc en el mateix.

A tot açò s’uneix la labor que estan realitzant tècnics professionals en la matèria revisant els focus de mosquits, tals com els embornals urbans, els punts d’aigua estancada, les fonts i les sèquies adjacents a Burjassot, entre altres.

El regidor de Serveis Municipals, Manuel Lozano, recorda, “la importància de la col·laboració ciutadana. Els nostres veïns han d’implicar-se també en el control del mosquit tigre aplicant mesures en els punts on es crie el mosquit perquè aquests punts estiguen nets, secs i lliures d’ous. Alguna cosa tan senzilla com, per exemple, eliminar l’aigua sobrant del reg de les plantes ja és un gran pas per a evitar la proliferació del citat insecte”.