Fins al dijous 4 d’agost es pot presentar la documentació per a l’explotació del servei de cafeteria del Centre Social La Granja

25 juliol 2022|Burjassot

La Granja

L’Ajuntament de Burjassot, des de l’àrea de Serveis Municipals, ha fet públiques les bases de les condicions que han de regir per a l’autorització administrativa demanial que permeta adjudicar l’explotació del “Servei del bar-cafeteria del Centre Social “La Granja””.

Les bases, publicades tant en el Tauler d’anuncis com en la web municipal, www.burjassot.org, poden consultar-se PUNXANT ACÍ.

La documentació requerida en les citades bases ha de presentar-se de manera presencial en el Registre general d’entrada de l’Ajuntament de Burjassot, situat a la Casa de Cultura. Per a això, és necessari sol·licitar Cita Prèvia, PUNXANT ACÍ.

Les instàncies per a participar en el procés de selecció de les propostes hauran d’estar dirigides a l’atenció del Sr. Alcalde. Tant en les bases com en els Annexos a les mateixes està tota l’explicació del procediment a seguir per a sol·licitar la gestió de la citada instal·lació municipal i la documentació que és necessari aportar.