INFORMACIÓ SOBRE PAGAMENT EN LÍNIA DE TRIBUTS EN VOLUNTÀRIA I EXECUTIVA

VOLUNTÀRIA:

Per a poder realitzar el pagament de tributs a través de la passarel·la de pagament, si no té domiciliat el rebut, ha de remetre un correu a solicitudrecibo@burjassot.es, amb nom, cognom i DNI del titular i sol·licitar que es remeta una còpia del mateix per a poder fer l’ingrés corresponent.

EXECUTIVA:

Per a poder efectuar pagaments de rebuts i liquidacions en període executiu, es podran sol·licitar els documents de pagament:
– Per telèfon, telefonant al 96 316 05 65
– Per email: informacionburjassot@atenciontributaria.es
(en horari de 8 a 18 h).

Per a sol·licitar documents de pagament, també es pot acudir a l’Oficina de recaptació (C/ Màrtirs de la Llibertat, 7), en horari de 9.15 a 14.15 h, tant per a l’atenció en via voluntària com en executiva.

PAGAMENT EN LÍNIA:

Si ja disposa de document de pagament,  pot efectuar el pagament a través del següent enllaç, tant per a pagaments en voluntària com en executiva:

PASSAREL·LA DE PAGAMENT

O utilitzant la següent passarel·la únicament per a pagaments en voluntària:
PASSAREL·LA DE PAGAMENT