Informació sobre pagament de rebuts i liquidacions en via executiva

11 març 2021|Burjassot

impuestos

L’Ajuntament de Burjassot, des del Departament de Tresoreria, recorda a la ciutadania del municipi que els tràmits relacionats amb la recaptació en període voluntari es realitzen des del propi Ajuntament. No obstant això, la recaptació en període executiu, està externalitzada a l’empresa CGI i és per tant amb ella qui cal comunicar-se per a realitzar tals tràmits.

Així, per a poder efectuar pagaments de rebuts i liquidacions en període executiu, que es faran efectius en l’entitat financera CaixaBank, es podran sol·licitar els documents de pagament en el telèfon 96 316 05 65 o a través del correu electrònic informacionburjassot@atenciontributaria.es en horari de 8h a 18h o bé en l’Oficina de Recaptació, al carrer Màrtirs de la Llibertat 7, en horari de 9.15 a 14.15 hores.