La regidoria d’Educació informa sobre les novetats en el procés d’admissió per al curs 2020-2021

24 abril 2020|Burjassot

ayudas educación

La conselleria d’Educació, Cultura i Esport publicarà, en breu, les diferents resolucions que establiran els calendaris i els procediments a seguir per a l’escolarització de l’alumnat de cara al pròxim curs escolar 2020/21.

Per part seua, l’Ajuntament de Burjassot, a través de la regidoria d’Educació informarà puntualment les famílies i/o als centres escolars del municipi, a través de la web i dels canals municipals de comunicació, de les novetats que vagen sorgint en relació a aquest procés.

De moment, les famílies han de saber que les actuacions que fins ara s’han realitzat en anteriors campanyes d’admissió d’alumnat i matricula, com per exemple, jornades de portes obertes dels centres o xarrades informatives presencials, dirigides a les famílies han quedat cancel·lades, en compliment de la normativa relativa a la COVID 19.

El Decret llei 2/2020, de 3 d’abril, de mesures urgents en l’àmbit de l’educació, que informa sobre el procés d’admissió de l’alumnat per al curs escolar 2020/21 destaca, entre altres continguts, que:

 • Els centres educatius, durant el curs 2020-2021, continuaran amb els mateixos programes d’educació plurilingüe i intercultural que s’hagen aplicat durant el curs 2019-2020.
 • Les àrees d’influència que regiran per al procediment d’admissió d’alumnat d’Educació Infantil, Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat del curs 2020-2021 seran les vigents per al curs 2019-2020.
 • El procediment d’admissió als ensenyaments d’Educació Infantil, Educació Primària, E.S.O, Batxillerat, Formació Professional Bàsica, Formació Professional de Grau Mitjà i Formació Professional de Grau Superior, per al curs 2020-2021, es tramitarà de manera electrònica. L’administració educativa habilitarà punts d’atenció a l’usuari per a aquelles persones que no disposen de mitjans electrònics.
 • Cada persona sol·licitant formularà una única sol·licitud, que contindrà una declaració responsable de cadascuna de les circumstàncies requerides per a l’admissió.
 • En el moment de formular la sol·licitud no es requerirà l’aportació de la documentació acreditativa de les circumstàncies declarades.

En el procediment d’admissió als centres docents de titularitat pública, les persones interessades podran usar els següents sistemes de verificació d’identitat a fi de formular la sol·licitud d’admissió:

 • Certificat digital emés per l’Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica de la Generalitat (ACCV).
 • Sistema d’identitat electrònica per a les administracions Cl@ve.
 • eDNI, amb el seu respectiu lector.
 • Combinació del DNI i IDESP o número de suport, juntament amb l’acceptació de comprovació davant el Ministeri de l’Interior.
 • Combinació del NIE i IXESP, juntament amb l’acceptació de comprovació davant el Ministeri de l’Interior.
 • Número de Certificat de Registre de Ciutadania de la Unió Europea, precedit per la lletra C, juntament amb l’acceptació de comprovació davant el Ministeri de l’Interior.

Les vies per a l’obtenció del Certificat Digital són les següents: