La Cultura de Pau i la prevenció de la violència, principals línies de treball de la Regidoria d’Educació

10 febrer 2017|Burjassot

La Regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Burjassot, dirigida per Laura Espinosa, en col·laboració amb altres àrees municipals i amb els diferents agents de la comunitat educativa local, està duent a terme nombroses accions i estratègies, d’àmbit global i d’àmbit específics, per a la promoció de la Cultura de Pau i la Prevenció de la Violència Escolar en tot l’àmbit municipal.

Moltes d’aquestes accions tenen un caràcter global i estan dirigides a la població en general. En primer lloc, l’impuls del Pla “Burjassot, Ciutat Educadora”, iniciat l’any passat, té com a finalitat treballar en el desenvolupament de projectes i activitats per a la millora de la qualitat de vida de tots els habitants del municipi, garantint una educació inclusiva i de qualitat per a tots i totes i al llarg de tota la vida, i incidint en una convivència basada en la no violència i la cultura de pau. En el marc del Pla “Burjassot Ciutat Educadora”, la Regidoria d’Educació ha comptat amb la col·laboració transversal de diferents departaments municipals (Policia Local, AVIVA, Oficina Local de Sostenibilitat, Espai Dona, Mesures Judicials, UPCCA, Joventut…), conjuminant esforços per a la creació del Catàleg Burjassot Ciutat Educadora, que engloba una sèrie d’iniciatives, que s’ofereixen als centres educatius d’Infantil, Primària i Secundària de Burjassot. El “Catàleg Burjassot Ciutat Educadora” és una proposta oberta que exigeix una constant coordinació entre els diferents Departaments Municipals i que arreplega un ampli ventall d’activitats i campanyes formatives, encaminades algunes d’elles a la prevenció de la violència Escolar i la Promoció de la Cultura de Pau, i que estan tenint una bona acceptació en els centres escolars de Burjassot. El programa d’Agent Tutor de la Policia Local, o els tallers de prevenció de violència de gènere d’Espai Dona, són algunes d’aquestes activitats.

Cal destacar també que la Regidoria d’Educació ha impulsat una nova iniciativa, en col·laboració amb els Serveis Socials i a través del Departament de Mesures Judicials, per a la sensibilització i prevenció de l’assetjament escolar i la promoció de cultura de pau en els centres de Primària del municipi, concretament, en els curos de 5é i 6é, edats en les quals més casos de “bullying” es presenten. Aquest programa està basat en la filosofia del mètode KIVA i pretén prevenir, donar a conéixer i sensibilitzar sobre l’assetjament escolar, donant als participants les eines necessàries perquè prenguen consciència del problema i perquè puguen identificar i intervenir en les situacions en les quals apareguen actituds i conductes d’assetjament. El programa es desenvolupa a partir de xerrades, plantejades per a aportar coneixements teòrics sobre aspectes clau per a la detecció i prevenció de l’assetjament i en activitats encaminades a aprendre, de forma conjunta i lúdica, com s’ha d’actuar per a crear un clima de convivència escolar adequat en el centre, que previnga la violència. En definitiva, que s’està treballant en tots els centres, el programa pretén millorar la convivència augmentant les competències de l’alumnat, desenvolupant habilitats emocionals, cognitives, socials i d’autocontrol del comportament agressiu i problemàtic.

També en aquest sentit, des de l’any passat i de forma innovadora, la Regidoria d’Educació ha impulsat les “Jornades Formatives per a la Promoció de la Cultura de Pau i la Prevenció de la Violència”, en col·laboració directa amb les AMPA dels centres educatius de Burjassot i en coordinació amb altres serveis comunitaris. En aquestes primeres Jornades, celebrades en 2016, es van realitzar dos tallers formatius, un sobre la Prevenció de l’Assetjament Escolar i un altre sobre el Ciberassetjament. Paral·lelament es va treballar amb els xiquets i xiquetes la identificació i gestió d’emocions, com a eina bàsica de prevenció i gestió de situacions conflictives. En l’actualitat, des de la Regidoria d’Educació s’està treballant per a engegar la segona edició d’aquestes jornades que tindran lloc al llarg del curs.

A més, la Regidoria d’Educació ha contribuït a la divulgació, entre tota la comunitat educativa de Burjassot, de l’habilitació del nou telèfon d’atenció davant casos d’assetjament escolar, per part de Ministeri d’Educació, Cultura i Esport. S’ha proporcionat informació sobre la seua existència i prestacions a tots els centres educatius, AMPA, entitats relacionades amb l’Àrea d’Educació i a la població general, a través de la seua publicació en la pàgina web de l’Ajuntament de Burjassot i del Servei Psicopedagògic Municipal.

Quant a les actuacions de prevenció secundària encaminades a la promoció de la Cultura de Pau i la prevenció de la violència escolar, és a dir, les que s’apliquen quan una acció violenta ja ha ocorregut i la seua intenció és evitar nous episodis o disminuir la seua gravetat, la Regidoria d’Educació ha engegat, en aquest curs, un estudi exhaustiu sobre la convivència en els centres educatius del municipi, amb l’objectiu de treballar en la prevenció de l’assetjament escolar. Ho ha fet mitjançant l’administració a tots els centres d’un qüestionari a una mostra representativa de població escolar, en el qual s’avaluen la presència d’indicadors de violència física, verbal, rebuig per exclusió social i/o violència a través de les TIC. Les dades d’aquest estudi, que s’estan recaptant a través del Servei Psicopedagògic i del Departament de Mesures Judicials, proporcionaran una informació quantitativa i qualitativa, que servirà de base per a la formació d’una subcomissió del Consell Escolar Municipal, encarregada de tractar la promoció de la convivència escolar i la cultura de Pau en el municipi, a nivell comunitari.

Finalment, també s’estan realitzant actuacions de prevenció terciària, és a dir, que s’orienten a reduir les complicacions i conseqüències dels danys de la violència escolar, adquirint importància la rehabilitació i la consolidació d’hàbits, actituds i estils de vida, encaminats a la prevenció de la violència escolar. En aquest sentit, està en marxa el Programa Municipal d’Absentisme Escolar i el treball que realitza el Servei Psicopedagògic Municipal, tant en els centres educatius de Burjassot, com fóra del context escolar, a través del Programa d’Assessorament Familiar, que és un servei d’atenció, intervenció i assessorament a famílies del municipi, amb fills i filles de 0 a 16 anys.