La Generalitat Valenciana donarà ajudes directes a autònoms afectats pels increments dels costos energètics per la guerra d’Ucraïna

13 juliol 2022|Burjassot

A partir del pròxim divendres 15 de juliol es podran tramitar, telemàticament, en la Seu Electrònica de la Generalitat Valenciana, les sol·licituds per a optar a les ajudes directes de suport a les persones treballadores autònomes, inscrites com a tals en el Règim Especial d’Autònoms,que s’han vist especialment afectades per l’increment dels costos energètics derivats de la invasió d’Ucraïna.

Les persones físiques beneficiàries de les ajudes hauran de reunir els següents requisits:

a) Estar donades d’alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms, des del 24 de febrer de 2022 fins a la data de publicació d’aquesta convocatòria.
b) Trobar-se en algun epígraf de l’IAE relacionats en l’annex del present decret, des del 24 de febrer de 2022 fins a la data de publicació d’aquesta convocatòria.
c) Tindre el seu domicili fiscal en la Comunitat Valenciana.
d) Que les persones sol·licitants s’hagen vist afectades econòmicament per l’increment dels costos energètics derivats de la guerra per part de Rússia, que s’acreditarà mitjançant una declaració responsable, almenys per un import igual o superior a 300 euros.

Quant als conceptes subvencionables, a l’efecte d’aquestes ajudes, es consideraran despeses subvencionables l’increment dels costos energètics que hagen suportat les persones beneficiàries durant el període de febrer a juny de 2022, en relació amb el mateix període en 2021, i la quantitat del qual ha de ser superior a 300 euros.

Com s’ha assenyalat, el termini per a la presentació de les sol·licituds comença el proper divendres, 15 de juliol a les 09.00 hores i finalitzarà a les 23.59 del dia 22 de juliol de 2022. Les sol·licituds es presentaran telemàticament en la Seu Electrònica de la Generalitat Valenciana a través del procediment «Sol·licitud d’ajuda de suport als treballadors autònoms, inscrits com a tals en el Règim Especial d’Autònoms, que desenvolupen la seua activitat en els subsectors que s’han vist especialment afectats per l’increment dels costos energètics derivats de la guerra”.

En la pàgina web de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic està disponible la informació sobre la convocatòria amb accés a la Seu Electrònica per a formular la sol·licitud.