L’oficina de recaptació municipal canvia la seua ubicació

24 novembre 2021|Burjassot

Vivero Empresas- Oficina Recaudación

L’Ajuntament de Burjassot ha traslladat la seua oficina de recaptació d’impostos i fraccionament de deute. L’oficina només ha canviat de local, dos números més endavant del mateix carrer on es trobava,  Màrtirs de la Llibertat.  L’oficina continuarà atenent la ciutadania de Burjassot de dilluns a divendres de 9.15 a 14.15 hores.

En aquesta nova oficina, la ciutadania podrà consultar la situació i el pagament dels seus impostos, tant en període voluntari, de dilluns a dijous, com en període d’executiva, de dilluns a divendres, així com obtindre els justificants i documents per al pagament dels seus impostos; pagament que es podrà realitzar tant per entitat bancària com a través de la Passarel·la de Pagaments de la web municipal.

A més, en l’oficina, en el cas que així ho sol·licite el ciutadà, se li prepararà la documentació per a poder realitzar el fraccionament del seu deute i, una vegada la documentació emplenada, tan sols haurà de presentar-la per Registre d’Entrada en l’Ajuntament, a través de la Seu Electrònica, o bé en el Servei d’Atenció al Ciutadà (SAC), situat a la Casa de Cultura, amb cita prèvia.