La Policia Local de Burjassot inicia una campanya de sensibilització destinada a les persones que circulen amb bicicleta pel municipi

5 febrer 2016|Burjassot

La Policia Local de Burjassot, dirigida pel regidor Manuel Pérez Menero, ha iniciat aquest mes una nova campanya informativa en la qual els ciutadans que es desplacen pel municipi amb bicicleta seran els protagonistes de la mateixa.

Amb l’objectiu de garantir la perfecta convivència en el municipi, entre vianants i ciclistes, des de la Policia Local s’informarà les persones que es desplacen amb bici, tal com arreplega l’Ordenança de Convivència Ciutadana en el seu Títol II, Capítol I, article 8, “l”, que està prohibit “circular amb bicicleta fora de la calçada o dels carrils-bici; o amb patins o útils similars, fora dels llocs expressament autoritzats”.

En aquestes setmanes, des de la Policia Local es procedirà a informar de les obligacions dels ciclistes envers els seus desplaçaments pel municipi, assenyalant-los la necessitat de compliment de l’ordenança per garantir que tots els desplaçaments pel municipi, tant de vianants com de ciclistes, es facen amb la major tranquil·litat per a tots.

El no compliment d’aquest article de l’ordenança municipal suposa una infracció administrativa lleu que pot oscil·lar “entre els 60 a 300€”, tal com assenyala la mateixa ordenança en el seu Títol VII, Capítol IV, article 39, punt quatre i en l’article 42.

Una vegada finalitzada aquesta campanya informativa, des de la Policia Local es començarà altra campanya informativa relacionada amb els articles de pirotècnia, donada la proximitat de les festes falleres en el municipi.