La Policia Local inicia una campanya de control d’animals per a eradicar el problema dels excrements en el municipi

31 gener 2018|Burjassot

campaña perros

La Policia Local de Burjassot, dirigida pel regidor Manuel Pérez Menero, ha iniciat aquesta setmana una nova campanya de control d’animals que, en aquesta ocasió i atenent a les peticions de les veïnes i els veïns del municipi, està enfocada, principalment, en el problema dels excrements.

Agents de paisà van a vigilar les zones en les quals s’ha detectat l’augment desconsiderat d’excrements en els carrers, denunciant als propietaris que no arrepleguen les deposicions dels seus cans. En aquestes denúncies s’aplicaran les sancions arreplegades tant en l’Ordenança de Convivència Ciutadana com en l’Ordenança de Tinença d’Animals que van dels 30 als 18.000 euros.

En el cas de l’Ordenança de Convivència Ciutadana, el Títol IV, en el seu article 30 arreplega “que les persones que acompanyen als seus animals estan obligades a arreplegar els excrements que dipositen en qualsevol lloc de les vies o llocs públics i, de manera especial en zones d’estada o pas. Quan els excrements dels animals queden dipositats en les voreres, passejos, jardins i, en general, en qualsevol lloc destinat al trànsit de vianants, hauran de ser arreplegats pels propietaris, o persones que els conduïsquen i dipositats en un contenidor de brossa, tancats en una bossa de plàstic. Seria convenient que els amos dels animals aplicaran sobre la via pública aigua polvoritzada per a diluir l’orín dels animals evitant així males olors i la degradació dels espais i equipaments públics“.

Per la seua banda, l’Ordenança Municipal de Tinença d’Animals arreplega, en el seu Capítol VII, en el seu article 32, que “com mesura higiènica ineludible, les persones que conduïsquen gossos o una altra classe d’animals per la via pública, estan obligades a impedir que aquells facen les seues deposicions en qualsevol de les parts de la via pública destinades al pas, estada o jocs dels ciutadans%o201D. Així mateix, %o201Cpor motiu de salubritat pública queda categòricament prohibit que els animals realitzen les seues dejeccions o deposicions sobre les voreres, parterres, zones verdes, zones terrosas i els restants elements de la via pública destinats al pas, estada o jocs dels ciutadans“.

Des de Policia Local han assenyalat que també es va a comprovar que els cans disposen de xip i de llicència, si fora el cas, i que vagen lligats amb corretja.