La pròxima sessió del Consell Municipal de Participació Ciutadana versarà sobre el pressupost 2015

5 març 2015|Burjassot

La pròxima sessió del Consell Municipal de Participació Ciutadana s’ha convocat per a dilluns que ve 9 de març. Se celebrarà com és habitual, en la Casa de Cultura, a les 19 h. En l’Ordre del Dia, a més de la lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior, consta com a tema central, les línies generals que defineixen el pressupost municipal per a l’exercici de 2015.

El Consell Municipal de Participació Ciutadana és un òrgan permanent de caràcter consultiu de Burjassot, complementari de l’Ajuntament, amb capacitat d’assessorament i informe en aquelles matèries del seu interès i de coordinació dels diversos òrgans consultius municipals, gaudint de total independència i capacitat de decisió pròpia, així com de representativitat del teixit ciutadà local.