La Regidoria d’Educació presenta els projectes de Benestar Social integrats en el Pla “Burjassot, Ciutat Educadora”

7 juny 2016|Burjassot

Dimecres passat 25 de maig, la Casa de Cultura va acollir una reunió convocada per la regidora d’Educació de l’Ajuntament de Burjassot, Laura Espinosa, amb els directors i directores dels centres educatius de Burjassot, amb l’objectiu de donar-los a conéixer diferents projectes integrats en el Pla “Burjassot, Ciutat Educadora”, projectes en els quals estan directament implicats diferents departaments municipals relacionats amb el Benestar Social com són Espai Dona, l’Agència de Promoció del Valencià (AVIVA) i l’Oficina de Sostenibilitat Local. La participació en els Premis literaris Sambori 2017, la campanya de Cinema en Valencià per a escoles, tallers sobre masclisme i diversitat sexual, tallers de reciclatge i reutilització de residus, rutes per l’Horta o els projectes “Llegir és divertit” o “Felicidari” són les primeres propostes que aquests tres departaments municipals han presentat per a la seua implicació en el Pla “Burjassot Educadora”.

Aquesta reunió va arribar després d’una altra, realitzada anteriorment, en la qual Espinosa va donar a conéixer als responsables dels centres educatius, altres projectes que formen part del Pla “Burjassot, Ciutat Educadora”, com per exemple, “l’Agent-Tutor”, en el qual col·laborarà directament la Policia Local i la Policia Nacional. L’objectiu d’aquestes reunions és conéixer el grau d’interés dels centres educatius a l’hora d’implicar-se en el Pla, una vegada coneguts els projectes que l’integren, per a així aconseguir una millor organització. I la celebració de les mateixes, considera Espinosa, ha sigut un èxit, ja que “per primera vegada, s’ha aconseguit que diferents àrees de l’ajuntament, així com serveis i agents externs especialistes en temes educatius, treballen conjuntament en la consecució d’un objectiu comú que és que Burjassot avance cap a un clima general d’educació integral, inclusiva, dialògica i promotora de la convivència escolar i la cultura de pau”.

A més dels projectes presentats per Espai Dona, AVIVA i l’Oficina de Sostenibilitat Local, en el curs de la reunió, es va presentar el programa “Prevenció de l’assetjament escolar i promoció de la cultura de pau”. Aquest projecte inclou la creació d’un Observatori Municipal per a la prevenció de la violència escolar i la promoció de la cultura de pau. Es realitzarà través de la creació d’una subcomissió del Consell Escolar Municipal que tindrà com a objectiu conéixer la realitat sobre l’estat de la convivència escolar i crear un espai de formació i engegada de bones pràctiques per a informar a la comunitat educativa sobre quins són els recursos de què disposen i com poden gestionar una situació de violència escolar o assetjament. Així mateix, també es va presentar el programa “Resiliència en l’escola”, en col·laboració amb el Centre de Reeducació Burjassot-Godella, de la Fundació Diagrama.

Amb aquestes reunions, el Pla “Burjassot, Ciutat Educadora” va prenent forma a Burjassot per a materialitzar-se a partir del pròxim curs escolar i, hui, són nombrosos els departaments, àrees i agents que estan implicats, els quals són: els Serveis Socials de l’Ajuntament, Mesures judicials, Gabinet Psicopedagògic Municipal, AVIVA, Oficina de Sostenibilitat Local, Policia Local i Nacional de Burjassot, Centre de Reeducació Burjassot-Godella, UNICEF.