La Unitat Themis de la Policia Local de Burjassot ha controlat 21 ordres de protecció des de la seua creació

6 juny 2019|Burjassot

PLB- Unidad Themis

Fent un pas més en la seua labor de protecció a la ciutadania de Burjassot, la Policia Local del municipi, dependent de la regidoria de Policia i Seguretat Ciutadana, dirigida pel Regidor Manuel Pérez Menero, creava fa poc més d’un any la Unitat de Protecció a la Violència Familiar, Unitat Themis, que treballa especialment en la protecció de les víctimes de violència de gènere.

Aquesta unitat, que en el seu primer any de vida ha controlat 21 ordres de protecció, té, entre altres funcions, realitzar les valoracions de risc de les víctimes de violència de gènere a través del programa informàtic VIOGEN, tenint una estreta col·laboració amb els companys de la Policia Nacional de Burjassot. Així mateix realitza acompanyaments a les víctimes als jutjats, assessora de manera individualitzada, realitza vigilàncies…i així un llarg etcètera.

Així mateix, aquesta Unitat atén i assessora en l’àmbit de la família a tota persona que ho necessite.