La pàgina web municipal obri una secció dedicada a l’arxiu històric de Burjassot

19 maig 2021|Burjassot

archivo municipal

L’Ajuntament de Burjassot, des de la regidoria de Cultura i Patrimoni que dirigeix el regidor Javier Naharros, ha habilitat recentment una secció dedicada a l’arxiu històric del municipi en la pàgina web municipal. Es tracta d’un espai virtual a través del qual, tant la ciutadania interessada com les persones que per diferents motius desitgen accedir als fons de l’arxiu històric de Burjassot, troben les vies per a fer-ho.

El Servei de l’arxiu municipal, en l’actualitat en procés d’una profunda reorganització, té com a missió la custòdia, gestió, organització, conservació i protecció del patrimoni documental de l’Ajuntament de Burjassot des de la seua creació en 1813, incloent altres fons aliens històrics procedents de donacions de tercers o adquisicions per part del propi Consistori.

La secció de l’arxiu, allotjada en l’apartat “La Ciutat” inclou un accés directe a la plataforma OPAC SAVEX (Sistema Arxivístic Valencià en Xarxa) a través de la qual, els usuaris/es poden consultar els documents de l’arxiu, digitalitzats fins ara. La voluntat és continuar pujant periòdicament nova documentació perquè estiga accessible de manera pública.

En el cas de voler consultar documents de l’arxiu de manera presencial, els usuaris/es hauran de presentar la seua sol·licitud de consulta en el Servei d’Atenció al Ciutadà (SAC, situat a la Casa de la Cultura), sol·licitant cita prèvia o telemàticament, a través de la Seu Electrònica.

L’accés als fons de l’arxiu municipal és lliure i gratuït, amb les restriccions que marca la legislació vigent i l’estat de conservació dels documents. Les consultes es resoldran amb imatge digitalitzada. Només es donarà accés al document original quan existisca una causa justificada i raonada i complint sempre la legislació vigent. Per a més informació, es poden consultar també les normes de consulta i reproducció de documents de l’arxiu municipal.

A més, la secció de l’arxiu municipal inclou també un apartat d’enllaços d’interés i un altre de notícies i articles relacionats d’alguna manera amb el propi arxiu.

Per a contactar amb les persones responsables de l’arxiu municipal, es pot telefonar al 96 316 05 00 o bé enviar un correu electrònic a archivo@burjassot.es.