L’Agència Jove de Burjassot es forma per informar sobre el Sistema Nacional de Garantia Juvenil

27 maig 2015|Burjassot

Després de ser seleccionada per l’Institut de la Joventut d’Espanya (INJUVE) com a centre col·laborador per donar informació i suport als joves burjassoters sobre el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, l’Agència Jove, el servei d’atenció als joves de Burjassot, ha participat, amb dos dels seus tècnics, en les jornades de formació per donar la millor informació sobre el Sistema Nacional de Garantia Juvenil en el municipi.

En ser seleccionat com a centre d’informació juvenil, l’Agència Jove oferirà tota la informació de què disposa sobre el citat sistema l’objectiu del qual és que s’oferisca als joves majors de 16 i menors de 25 anys que no estiguen cursant estudis, formació ocupacional o no tinguen treball, una bona oferta de treball, formació contínua, formació d’aprenent o període de pràctiques, en un termini de quatre mesos després d’acabar la formació formal o quedar aturats.

Es tracta de donar-los l’oportunitat de trobar una ocupació d’acord amb la seua formació, competències i experiència, o bé d’adquirir la formació, competències i experiència necessàries per augmentar les seues possibilitats de trobar treball en el futur.

En breu, l’Agència Jove començarà a donar la informació sobre el Sistema i recolzarà la inscripció de joves.