L’Ajuntament de Burjassot actua contra el mosquit tigre i prevé amb útils consells la ciutadania

24 setembre 2015|Burjassot

L’Ajuntament de Burjassot, des de la Regidoria de Serveis Municipals, dirigida per Manuel Lozano, ha iniciat una campanya d’actuació, i també d’informació i prevenció, per a la lluita contra l’atac i la proliferació, en el municipi, del mosquit tigre.

En primer lloc, la Regidoria de Serveis Municipals, a través de la Brigada Municipal d’Obres i d’una empresa local especialitzada en tractament de plagues, ja ha iniciat un pla d’actuació en tots els parcs públics de Burjassot. En tots ells s’està realitzant un tractament en profunditat de fumigació, desinfecció i desinsectació. Hui, ja s’ha actuat sobre el Parc de la Granja, el Parc Vicente Ferrer, el Parc 8 de Març i sobre el jardí contigu situat en el Centre Social Vila del Pilar. En les pròximes setmanes, s’actuarà sobre la totalitat dels parcs públics que disposa de Burjassot. Prèviament, la Brigada d’Obres informa la ciutadania, mitjançant cartells, que durant la jornada de treball, el recinte del parc romandrà tancat.

D’altra banda i com a mesura de prevenció per a eliminar els possibles focus de mosquit tigre, es va a procedir en els pròxims dies al buidatge i assecat de les fonts municipals que, per les seues característiques i poc cabal, no reben tractament periòdic, com són la font situada en el Parc de Vicente Ferrer i en la font del Cocodril, situada al costat de l’estació de metro de Burjassot- Godella. Aquesta mesura s’ha pres perquè és l’aigua estancada un dels ambients propicis per a la reproducció d’aquest mosquit. Una vegada arribe el clima més fred, temperatura en la qual el mosquit es fa més feble, les fonts tornaran a omplir-se. És una mesura temporal que es revertirá en el moment en què la temperatura baixe.

Segons tots els estudis realitzats, el mosquit tigre diposita els seus ous en xicotets punts d’aigua estancada que, per regla general, solen estar en propietats privades i, per tant, l’Ajuntament no pot controlar els tractaments. No obstant açò, el Consistori de Burjassot ha iniciat aquestes dues mesures de prevenció en totes les zones verdes municipals on poguera donar-se la reproducció d’aquest insecte. Paral·lelament, el Consistori adverteix la població que, en la lluita contra el mosquit tigre, la implicació de la ciutadania és imprescindible i vital, ja que està comprovat que és en els espais privats on aquesta plaga troba el seu acomodament i reproducció.

Així, s’aconsella a la població que eviten els recipients que puguen acumular aigua estancada per a així evitar els llocs de cria més habituals com ara pitxers, cendrers, plats de test etc. Així mateix, s’aconsella mantenir els nivells de clorat adequats en piscines i basses, protegir els pous i aljubs amb malles mosquiteres, vigilar el reg per degoteig en tests i plantes, sense que s’acumule aigua en els plats, renovar cada 2 o 3 dies l’aigua de les mascotes i tirar aigua en els embornals, setmanalment com a mínim, per a evitar estancaments.

El mosquit tigre està catalogat com una espècie invasora procedent d’Àsia l’expansió de la qual s’ha produït a causa del comerç internacional de mercaderies. La seua presència a Espanya es va detectar en l’estiu de 2004 a Sant Cugat del Vallés (Barcelona) i, des de llavors, la plaga s’ha anat estenent per tot l’arc mediterrani.