L’Ajuntament de Burjassot aprova el pressupost per a 2015 amb una important rebaixa del deute i un marcat caràcter social

11 març 2015|Burjassot

L’Ajuntament de Burjassot ha aprovat hui en ple extraordinari el Pressupost Municipal per a l’exercici de 2015 amb els vots a favor de l’Equip de Govern, PSPV-PSOE i BLOC-Compromís, així com amb els vots favorables d’EU. Per la seua banda, els regidors del PP han votat en contra del mateix. El pressupost per a l’exercici 2015 ascendeix a un total de 22.410.512,44 euros, i té com a principal característica el seu continuisme quant a les seues polítiques socials i la prestació de serveis a la ciutadania a través de la mateixa administració. Així mateix, destaca en aquest pressupost una reducció considerable de la despesa pel que fa a 2014, ja que descendeix en 1.014.761,39 euros, és a dir, un 4,33% pel que fa a l’any passat. Aqueixa reducció de la despesa es fonamenta bàsicament en la reducció dels costos del deute, que han disminuït en 2015 en quasi un 29% respecte a 2014. A més, hi ha una reducció en despeses de caràcter estrictament estructural, com per exemple les despeses de conservació que han disminuït en un 13,88%.

Malgrat l’esmentada reducció de despesa, aquesta no s’ha vist traslladada a les despeses de caràcter social, on per contra, no solament s’han mantingut les dotacions de 2014, sinó que s’han incrementat respecte el 2014, tant en Cultura i Educació, amb un 11,77% sobre el total del pressupost, com en Benestar Social, amb un 9,87%, en Esports, amb un 4,35%, o en mesures mediambientals i de sostenibilitat, amb un 10,97%. Augmentant en tots els casos “el pes” d’aquestes àrees sobre el pressupost respecte a 2014. D’aquesta forma, s’ha destinat els estalvis del deute a mantenir la prestació dels serveis públics, i a l’atenció cap a les famílies més desfavorides.

Des del punt de vista dels ingressos destaquen dues coses. La primera és la rebaixa impositiva. En el cas de l’IBI, la baixada del tipus, suposarà una rebaixa a tots els contribuents, però no obstant açò, el fet que als ciutadans se’ls facilite el pagament, tant per la mateixa rebaixa, com a través de mecanismes d’ajornament, ha permés incrementar el nivell de recaptació, reduint notablement els impagaments, amb la qual cosa fins i tot es milloren els nivells d’ingressos previstos. Dins de la rebaixa impositiva, és important tenir en compte també la rebaixa quant a taxa de fem, que si bé redueix els seus ingressos en uns 98.000 euros, aquests es veuen compensats per l’increment en la venda de paper, envasos i vidre, arreplegat en els contenidors de reciclatge, la qual cosa suposa un major ingrés de més de 97.000 euros. Doncs, l’esforç dels ciutadans a reciclar, es veu recompensat amb una rebaixa en la taxa a pagar.

En definitiva, gràcies als estalvis del deute que es produeixen, entre altres coses, per la finalització d’alguns préstecs, l’amortització anticipada, i altres mesures extraordinàries, afegit als millors nivells de recaptació, i a un increment en la participació de tributs de l’Estat, s’ha pogut mantenir, i fins i tot augmentar el nivell de serveis públics, i les prestacions socials, amb un pressupost d’un milió d’euros inferior.

I tot açò, sense afectar els compromisos financers de l’Ajuntament, doncs se segueix per segon any consecutiu amortitzant amb major ritme que el previst en el Pla d’Estabilitat, situant-se l’Ajuntament ja en un nivell d’endeutament del 92,5%, per davall del màxim legal de 110%, i es preveu tancar 2015 per davall del 85%, ja que es tornarà a amortitzar deute anticipadament, amb la qual cosa previsiblement en un parell d’anys s’aconseguirà el límit mínim del 75% d’endeutament.

Aquest nou pressupost preveu, també dins del seu marcat caràcter social, noves necessitats dels ciutadans i entitats del municipi, com són per exemple el Conveni amb el Banc d’Aliments, el Conveni amb la Federació de Veïns, el Pla Igualtat de la Dona, la millora dels Convenis amb diferents entitats, així com noves actuacions tendents a millorar la situació ambiental de la nostra ciutat, com són noves inversions en enllumenat, inversions en estalvi energètic dels edificis, inversions en l’execució del Pla Acústic, etc. També preveu la revisió significativa en el contracte de prestació de serveis de neteja viària, amb l’objectiu de millorar les condicions de vida dels nostres carrers i dels nostres espais públics.

En definitiva, es tracta d’un pressupost modest, adequat a la realitat econòmica que vivim, però que prioritza les necessitats dels ciutadans, tot açò, sense deixar d’atendre els compromisos de l’Ajuntament.

Acord PSPV-PSOE, BLOC-Compromís, EU

En l’aprovació del pressupost s’ha arribat a un acord per part de PSPV-PSOE, BLOC-Compromís i EU que ha facilitat l’aprovació del mateix, pel qual, una vegada entren en vigor els pressuposts aprovats, s’ampliaran les partides d’ajuda d’emergència destinades a eradicar la fam i la pobresa energètica i es crearan altres destinades a programes d’accés a l’habitatge social. Igualment en l’apartat de promoció econòmica, amb actuacions que milloren l’accés a l’ocupació de la població en general. Una vegada creades aquestes partides o augmentades les corresponents, s’aportaran 25.000 euros a cadascuna com a dotació inicial. L’acord manifesta la voluntat d’augmentar aquestes quantitats en el còmput global de les mateixes en 400.000 euros o fins al màxim possible que l’estabilitat pressupostària de l’Ajuntament permeta. La voluntat de l’acord és finançar la consecució d’aquests punts mitjançant la reducció d’un 10 per cent del capítol corresponent a càrrecs públics i assessors, així com l’eliminació de la partida dels Fons dels Grups Polítics.