L’Ajuntament de Burjassot publica les bases per a accedir al programa La Dipu et Beca

3 juny 2016|Burjassot

L’Ajuntament de Burjassot ha fet públiques, tant en el Tauler d’anuncis del Consistori, com en la web municipal, www.burjassot.org, en la seua Seu Electrònica, les BASES per a poder accedir a una de les 29 beques de formació de la Diputació de València, dins del programa La Dipu et Beca, en la modalitat estudiants.

El termini de presentació de les sol·licituds s’iniciarà l’endemà de la publicació de l’anunci de les bases en el BOP i finalitzarà el 14 de juny. Aquestes sol·licituds, amb la documentació necessària a aportar assenyalada en la base tercera de la convocatòria, hauran de presentar-se en el Registre d’Entrada de l’Ajuntament.

La convocatòria d’enguany, tal com es desprén en les bases, oferta, en estudis universitaris, una beca, respectivament, per als graus d’Informació i Documentació, Sistemes microinformàtics i xarxes, Ciències de l’esport, Sociologia, Enginyeria Informàtica, Ciències del Treball o Relacions Laborals, Periodisme i Psicologia. Així mateix, hi haurà dues beques per al grau d’Educació Social i tres per al grau de Treball Social.

En el cas de cicles formatius de formació professional, s’ofereix una beca per a Tècnic Superior de So per a Audiovisuals i Espectacles, tres beques per a Tècnic Superior d’Animació Sociocultural infantil i juvenil i quatre beques, respectivament, per a Tècnic de Gestió Administrativa, Tècnic Superior en Administració i Finances i Tècnic en Jardineria i Floristeria. Sumant així les 29 beques oferides.

La concessió del nombre de beques en cadascuna de les àrees queda supeditada al perfil dels sol·licitants de la convocatòria. D’igual manera, les persones la titulació de les quals no coincidisca amb les assenyalades en les bases, seran excloses del procés de selecció

Les bases poden consultar-se en el següent enllaç, http://www.burjassot.org/wp-content/uploads/2014/10/anuncio-bases-dipu-te-beca-1.pdf