L’Ajuntament de Burjassot publica les bases reguladores de les Ajudes Familiars a l’Alimentació

9 juny 2016|Burjassot

L’Ajuntament de Burjassot ha aprovat i publicat les bases reguladores, elaborades des del Departament de Serveis Socials, de les Ajudes Familiars dirigides a l’alimentació de menors en situació o risc d’exclusió social, escolaritzats en el curs escolar 2016/2017. El termini per a sol·licitar aquestes ajudes està obert fins al 24 de juny.

Preferentment, les sol·licituds es presentaran en el Centre Municipal de Serveis Socials que corresponga per domicili del sol·licitant (Centre Social La Granja i Centre Social Isaac Peral), sol·licitant en tots dos casos, cita prèvia per a presentar les sol·licituds. De forma ordinària, les sol·licituds també es podran presentar, per registre general d’entrada, en l’Ajuntament de Burjassot de dilluns a divendres, de 9 a 14 h, i a la vesprada, dimarts i dijous de 16 a 17:50 h i els dissabtes de 9 a 13 h.

Podran ser beneficiaris de les Ajudes Familiars dirigides a l’alimentació de menors en situació o risc d’exclusió social, escolaritzats en el curs escolar 2016/2017, els menors, empadronats i residents en el municipi de Burjassot, que el curs 2016/2017 vagen a ser escolaritzats en segon cicle d’infantil i els de primària.

Són requisits imprescindibles, per a poder accedir a aquestes ajudes, ser menor escolaritzat en segon cicle d’infantil o en primària en centres escolars que es troben situats a Burjassot. Excepcionalment s’admetran les sol·licituds per a centres d’Educació Especial i per al Col·legi Públic de Benimàmet. Estar empadronats i conviure de forma permanent a Burjassot els menors per als quals se sol·licite l’ajuda, amb la seua respectiva família (pares, tutors o acollidors).

També és requisit imprescindible tenir una renda per càpita que no excedisca del 100% de l’IPREM (Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples) vigent (6.390,13€ a l’any o 532,51€ al mes) segons les instruccions remeses per la Direcció general de Serveis Socials i Persones en Situació de Dependència, relatives al procediment i tramitació de les Ajudes d’Emergència, de conformitat amb l’establert en la Llei 11/2015, de 29 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat, per a l’exercici 2016.

Finalment, és necessari presentar la sol·licitud en el termini establert a aquest efecte i haver sol·licitat l’ajuda de Beques escolars de la Conselleria d’Educació per al curs escolar 2016/2017.

Les bases de les ajudes, on s’especifica la documentació que cal aportar per part dels sol·licitants i els criteris de baremació de les mateixes, pot consultar-se en el Tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Burjassot i al web municipal, www.burjassot.org, en la secció de la Seu Electrònica de l’Ajuntament/Tauler d’anuncis.