Burjassot renova, mitjançant el rènting, el parc informàtic municipal amb 300 noves unitats

14 abril 2021|Burjassot

Nuevos equipos informáticos

L’Ajuntament de Burjassot, des de l’àrea de Governació que dirigeix Juan Gabriel Sánchez, i a través del departament de Noves Tecnologies, ha dut a terme la renovació integral de tots els principals equips informàtics amb els quals treballa diàriament la plantilla municipal. Una vegada completat tot el procés administratiu relatiu a la contractació, els nous equips ja han arribat al Consistori i, des d’aquesta mateixa setmana, l’equip de tècnics municipals en Informàtica està procedint a la instal·lació i posada en funcionament dels nous sistemes.

El nou material, l’adquisició del qual s’ha realitzat a través del sistema d’arrendament (rènting), consta d’un total de 302 ordinadors de sobretaula complets; 316 monitors LED; 9 portàtils; 20 impressores multifunció i una impressora làser, 15 escàners i 200 dispositius d’àudio i vídeo entre auriculars, micròfons i càmeres web. La provisió dels diferents equips, amb les seues prestacions específiques de memòria, processador, disc dur, etc… es realitzarà segons la utilitat que els treballadors faran d’aquests. Així, s’ha proveït dels equips adequats i específics per al personal que habitualment fa tasques de disseny amb eines CAD; per a personal tècnic que realitza un ús intensiu dels ordinadors de sobretaula; per al personal que treballa amb programes relacionats amb l’administració en general i així com també s’ha dotat al Consistori d’equips per a ús públic o ús en diferents aules, cursos i tallers de titularitat municipal. Com a complements necessaris per al treball, el servei inclou diferents programes i sistemes de software com el MS Office Professional, l’AutoCAD, l’Arquimedes, l’Adobe Acrobat, el Photoshop CC, entre altres.

L’alcalde de Burjassot ha destacat que “aquesta inversió en equipament informàtic contribuirà a fer més àgil, més eficient i més segura, la labor diària de bona part del personal municipal la principal eina del qual de treball és un ordinador i els seus diferents dispositius complementaris i programes associats. L’equip humà en els diferents departaments del Consistori precisa d’un equip de treball que agilite al màxim les seues rutines de treball. Sense deixar de pensar en la preservació del medi ambient i de posar molta obstinació en la ciberseguretat, hem procedit a la renovació d’un parc informàtic que, amb el pas dels anys, i el rapidíssim avanç en les NT s’estava quedant antiquat i poc eficient, així que, amb aquesta renovació integral, no tinc dubte que les Noves Tecnologies donaran el millor de si al servei de l’Administració Local i de les noves necessitats que han generat, tant el progrés informàtic com la pandèmia“.

Cal destacar que tots els equips del personal municipal venen amb el seu sistema de webcam, auriculars i micròfons, atenent així les necessitats actuals de teletreball que s’han generat a causa de la pandèmia i per a facilitar amb això la interacció entre empleats i equips de treball de manera remota i instantània i amb la màxima eficàcia. Així mateix, els nous escàners ADS que se subministraran al SAC (Servei d’Atenció al Ciutadà) facilitaran al personal els processos i tràmits en el Registre d’Entrada, ja que disposen de tecnologia d’escanejat ultra ràpid de múltiples pàgines i amb nombroses funcions de processament automàtic d’imatges, i tot això estalviarà temps tant als ciutadans com als funcionaris al capdavant del SAC.

És rellevant també esmentar que, des del Departament de Noves Tecnologies s’ha tingut en compte, a l’hora de procedir a la contractació, que tots els equips complisquen amb els estàndards d’eficiència energètica (Energy Star 7.0 o equivalent), amb pantalles lliures d’arsènic, respectuoses amb el medi ambient i amb el certificat TUV Green Mark Mercury.