L’Ajuntament de Burjassot signa un conveni amb Arropa Valencia per a la instal·lació de contenidors de recollida de roba en el municipi

7 octubre 2016|Burjassot

L’Ajuntament de Burjassot ha aprovat, per Junta de Govern, a través de l’àrea de Serveis Municipals, dirigida per Manuel Lozano, la signatura d’un conveni de col·laboració amb Arropa Valencia SLU, per a la col·locació de contenidors de roba en els carrers del municipi.

Amb la signatura del citat conveni, el Consistori posarà a la disposició d’Arropa, els objectius del qual són la creació de llocs de treball d’inserció sociolaboral de persones amb dificultats per a treballar, així com reduir l’impacte mediambiental que suposa per a la societat el residu de roba, mitjançant la correcta gestió del residu tèxtil, l’espai necessari per a la col·locació dels contenidors de recollida de roba, assumint Arropa les responsabilitats derivades de la recollida i el manteniment dels mateixos.

Arropa es compromet a dur a terme el manteniment correcte dels contenidors i presentarà semestralment a l’Ajuntament, tal com es desprén del conveni, un balanç dels quilos de roba arreplegats en el municipi. A més, per mitjà de Cáritas parroquials i locals, en coordinació amb el Consistori, podrà dur a terme activitats d’informació a la ciutadania sobre recollida selectiva de roba usada o reciclatge, informant així mateix de les activitats que duen a terme.

Així mateix, Arropa informarà a l’Ajuntament, a través dels serveis socials municipals, de les ofertes d’ocupació existents vinculades amb el projecte tèxtil, perquè les persones del municipi entren en els processos de selecció de les ofertes d’ocupació. D’igual manera, el Consistori procurarà el suport a Arropa per a participar en iniciatives que puguen sorgir de l’Administració Autonòmica o altres administracions relacionades amb la gestió del procés de la roba de segona mà, amb especial referència a la generació de llocs de treball d’inserció sociolaboral i a la reducció de l’impacte mediambiental dels residus.

Els contenidors es van a situar en l’Av. Pi i Margall, encreuament amb carrer Mariano Ribera, Ronda del Castell, encreuament amb carrer Sèquia Moncada, carrer Vázquez de Mella, encreuament amb Mestra Inés Mir, Plaça Francisca Navarro, encreuament amb Joaquín Navarro, carrer José Carrau, encreuament amb carrer Mestre Lope, carrer Pintor Goya, encreuament amb carrer Baptista Riera, carrer General Prim, encreuament amb Doctor Lleonart, Carretera de Llíria amb carrer Independència i carrer Balmes i, finalment, en el Parc Albán.