L’Ajuntament de Burjassot treballa en un pla general per a la Convivència Escolar i convertir-se en Ciutat Educadora

22 gener 2016|Burjassot

L’Ajuntament de Burjassot, des de la Regidoria d’Educació, dirigida per Laura Espinosa, es troba treballant en l’impuls d’un ampli pla per a fomentar la Convivència Escolar i convertir-se així en Ciutat Educadora. Aquest pla s’emmarca dins d’una de les línies estratègiques en les quals la Regidoria està treballant des de l’inici de la legislatura: estudiar a fons la realitat socioeducativa del municipi per a, en conseqüència, impulsar la creació d’iniciatives que afavorisquen el desenvolupament de la convivència escolar, la no violència i la creació dels primers passos per a desenvolupar una cultura de pau en el context educatiu de Burjassot.

Com a primeres accions d’aquest full de ruta que culminarà amb la conversió de Burjassot en Ciutat Educadora, des de la Regidoria d’Educació s’han mantingut, des de l’estiu passat, nombroses reunions d’aproximació a la comunitat educativa de Burjassot, mantenint trobades amb tots els centres públics i concertats, escoles infantils i instituts. Així mateix, s’han mantingut reunions amb les AMPA i amb diferents departaments municipals que tenen relació amb l’àmbit educatiu, tals com els Serveis Socials, el Gabinet Psicopedagògic Municipal, el Centre Socioeducatiu Díaz Pintado, l’IMCJB o l’Escola d’Adults. A més, en les tres sessions del Consell Escolar Municipal (CEM) realitzades fins al moment, s’ha introduït també al teixit associatiu de Burjassot, a fi que col·labore aportant propostes educatives a la comunitat educativa de Burjassot. Quant a projectes municipals en pro de la convivència escolar i la no violència, s’ha consolidat la realització de xerrades informatives en els centres educatius, en matèria de prevenció de violència, tant per part de la Policia Local com per part d’Espai Dona.

Així, en el transcurs de 2016, des de la Regidoria d’Educació es pretén continuar en l’elaboració d’un pla general per a la promoció de la convivència escolar, la cultura de pau i la no violència que podrà incloure, entre altres accions, la subscripció a la Carta de Ciutats Educadores, la realització de jornades de bones pràctiques educatives per a la promoció de la violència escolar i un conveni amb els centres educatius per al foment de la qualitat educativa, la innovació i la gestió de la diversitat.

A principis dels 90, va nàixer l’Associació de Ciutats Educadores a la qual hui pertanyen 360 ciutats de 35 països del món. El nexe d’unió entre elles és la Carta de Ciutats Educadores. El concepte de Ciutat Educadora en què Burjassot pretén convertir-se implica la reinvenció de la ciutat com a lloc d’aprenentatge permanent i amb una especial atenció a l’àmbit educatiu que redundarà en futurs ciutadans més pacífics, solidaris, igualitaris i participatius.

Entre els aspectes més destacats de la Carta de Ciutats Educadores, s’observa l’educació en la diversitat, que combata qualsevol forma de discriminació i el foment del diàleg entre generacions com a fórmula de convivència pacífica i de desenvolupament de les respectives capacitats i valors. A més, posa de manifest la necessitat dels responsables municipals de disposar d’informació precisa sobre les necessitats dels ciutadans, que els permeta formular propostes concretes i de política general.