Les entitats locals podran sol·licitar la seua participació en el Mercat Medieval 2022, a partir del 21 de març

17 març 2022|Burjassot

Mercado Medieval 2018
Mercado Medieval 2017

Amb el retorn de la normalitat, tornen també a Burjassot les grans cites culturals. Una d’elles, de les més esperades, és la celebració del ja històric, valga la redundància, Mercat Medieval que, en 2022, tindrà lloc del 20 al 22 de maig. Com sempre ha sigut habitual, les entitats i associacions locals de Burjassot també tindran la seua quota de participació en aquest mercat temàtic i l’Ajuntament de Burjassot ha publicat els requisits que aquestes entitats hauran de complir per a poder participar.

Les entitats locals hauran de presentar les seues sol·licituds, del 21 de març al 22 d’abril de 2022, en la Seu Electrònica de Burjassot. Els requisits a complir també es poden consultar en la Seu. Cal destacar que tots els participants hauran de complir amb les normativa de prevenció contra la COVID 19 vigent, segons la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

Els artesans, comerciants i entitats de Burjassot que desenvolupen una activitat comercial artesanal hauran de:
– estar empadronats i / o exercir la seua activitat comercial a Burjassot.
– tindre el seu domicili social i / o fiscal a Burjassot.
– estar legalment constituïts.
– estar al corrent de les obligacions legals, tributàries i amb la Seguretat Social derivades de l’exercici d’aquesta activitat.
– disposar de les llicències i autoritzacions necessàries per a l’exercici d’aquesta activitat.
– abonar l’import corresponent al preu públic establit en l’ordenança vigent.

Les associacions i entitats de Burjassot que no desenvolupen una activitat comercial artesanal hauran de:
– estar inscrits en el Registre Municipal d’Associacions de Burjassot.
– tindre el seu domicili fiscal i / o social a Burjassot.
– estar al corrent de les obligacions legals derivades de l’exercici de la seua activitat, amb l’Ajuntament de Burjassot.

Al costat de les sol·licituds s’ha de presentar la següent documentació:

– Certificat (AEAT) d’estar al corrent d’obligacions tributàries .
– Certificat d’estar al corrent de Pagament amb la Seguretat Social.
– Dossier de fotografies del lloc i articles de venda.

Els models d’instància i de documentació es troben disponibles en la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Burjassot, on també s’haurà de fer efectiu el pagament de la taxa.