Llistat de persones admeses per als Programes Formatius de Qualificació Bàsica

14 setembre 2021|Burjassot

PFCB

L’Ajuntament de Burjassot ha procedit a publicar els llistats de l’alumnat admés en els programes formatius de qualificació bàsica (PCFB) en les entitats subvencionades amb fons públics, adjudicades per al curs 2021-2022, considerant els criteris de prioritat de l’article 6 de l’Ordre 73/2014, de 26 d’agost, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, que regula aquesta línia de formació.

Les places vacants es comunicaran, com indica la resolució, els dies 16 i 17 de setembre, a l’adreça pfqb@gva.es per a la seua publicació en https://ceice.gva.es/es/web/formacion-profesional/admision-alumnado-en-ciclos-formativos. Una vegada adjudicades aquestes vacants, les entitats formalitzaran i actualitzaran la matrícula de tot l’alumnat en la plataforma ITACA entre el 17 i el 20 de setembre.

El llistat de l’alumnat admés pot consultar-se en AQUEST ENLLAÇ.