Els controls per part de la Policia Local i de la Policia Nacional suposen la identificació de més de 1.200 vehicles des de l’inici de l’estat d’alarma

6 abril 2020|Burjassot

PLB- Controles abril 2020

Des de l’inici de l’estat d’alarma, tant la Policia Local com la Policia Nacional de Burjassot estan treballant, braç a braç, per a garantir no sols el compliment del mateix sinó, també, la seguretat de tots els burjassoters. Dins d’aquesta seguretat, el control de les entrades i eixides del municipi per a garantir, davant l’estat d’alarma, que els desplaçaments tant dins com fora de Burjassot siguen els estrictament necessaris, està sent constant.

En total, s’han realitzat 73 controls i s’han identificat a 1.235 vehicles, per a comprovar que els seus conductors i conductores anaven a realitzar els seus desplaçaments per causes justificades. En aqueixos controls, s’han posat 134 denúncies.

Tant des de la Policia Local com des de la Policia Nacional es recorda que només es pot circular amb cotxe per a l’adquisició d’aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat, l’assistència a centres, serveis i establiments sanitaris, el desplaçament al lloc de treball per a efectuar la prestació laboral, professional o empresarial, per a retornar al lloc de residència habitual, per a assistència i cura a majors, menors, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables, per a desplaçar-se a entitats financeres i d’assegurances i davant causa de força major o situació de necessitat.