Els Pressupostos Participatius 2023, dotats amb 100.000 €, comencen el 2 de gener, amb la formulació i recollida de propostes

15 desembre 2022|Burjassot

Burjassot Participa 2023

L’Ajuntament de Burjassot, en Junta de Govern celebrada dilluns passat 12 de desembre, ha aprovat les BASES per les quals es regirà la campanya dels Pressupostos Participatius 2023. Es tracta d’un mecanisme de participació ciutadana amb el qual, mitjançant un procés democràtic, la ciutadania decideix de manera directa a què es destina una part del pressupost municipal. Els Pressupostos Participatius són una iniciativa de la regidoria de Participació Ciutadana, que dirigeix Yolanda Andrés.

Els Pressupostos Participatius de 2023 estan dotats amb 100.000 euros de l’erari públic municipal, una suma que es destinarà íntegrament a la realització de les propostes d’inversió realitzades per la ciutadania que més vots aconseguisquen i que podria ser ampliada, aquesta quantitat, en cas que hi haguera major disponibilitat pressupostària al llarg de l’any.

Els Pressupostos Participatius de Burjassot es consensuan a través d’un procés obert i de caràcter universal per a tota la ciutadania de Burjassot, de manera que qualsevol persona empadronada en el municipi, amb més de 16 anys, podrà accedir a la plataforma web https://participa.burjassot.org, per a formular propostes, avalar-les o votar.

Quant a la naturalesa de les propostes que es formulen, aquestes hauran d’estar relacionades amb el bé comú de la comunitat i hauran de ser conseqüents amb valors com la sostenibilitat, la igualtat i no discriminació, la inclusió, etc… Així mateix, les propostes d’inversió s’hauran de basar a perseguir una millora per al municipi, que incremente el seu patrimoni, a partir de noves obres o adquisicions físiques. Alguns àmbits municipals sobre els quals es pot actuar, mitjançant les propostes ciutadanes són, per exemple, l’accessibilitat i la mobilitat en el terme municipal, la millora dels espais oberts i públics, o la millora i/o creació d’equipaments i infraestructures.

El calendari dels Pressupostos Participatius 2023 començarà amb la formulació i recollida de propostes, que es podrà realitzar del 2 al 23 de gener de 2023. La presentació de propostes s’haurà de realitzar telemàticament, a través de la plataforma https://participa.burjassot.org. Cada persona i/o entitat podrà presentar un màxim de dues propostes. Posteriorment, en un segon escaló del calendari, la ciutadania tindrà la possibilitat, des de les 9 h del dia 25 de gener de 2023 fins a les 9 h del dia 6 de febrer de 2023, de secundar i avalar les propostes formulades. Cada proposta haurà de ser avalada per un mínim de vint avals dels veïns i veïnes que participen en el procés, perquè aquesta puga prosperar. Cada persona, amb el seu DNI, pot avalar fins a dues propostes, però únicament un aval per proposta.

A partir del 7 de febrer de 2023, les propostes formulades arribaran als departaments municipals competents perquè facen la valoracions tècniques, administratives, econòmiques i de viabilitat oportunes, amb un termini que s’estendrà fins al 17 de març. A continuació i seguint amb el calendari marcat de la campanya, la regidoria de Participació Ciutadana recollirà les propostes valorades pels departaments municipals i confeccionarà el llistat de propostes que finalment eixiran a votació, així com el llistat de les propostes desestimades pels tècnics municipals i la justificació raonada.

Una vegada recollides totes les propostes que compten amb un suport de vint avals, revisades per la regidoria de Participació Ciutadana, valorades pels departaments municipals competents i que siguen viables, es faran públiques per a la votació, que podrà efectuar-se a partir de les 9 h del 22 de març fins a les 9 h del dia 5 d’abril de 2023. Per a poder votar serà necessari el DNI i un correu electrònic vàlid i la votació s’haurà de realitzar a través de la plataforma web esmentada per a tot el procés. Cada persona podrà votar fins a 2 propostes d’inversió.

Els resultats de les votacions de les propostes es publicaran el mes d’abril de 2023. Els resultats s’ordenaran en funció del nombre de vots obtinguts i se seleccionaran les propostes per aquest ordre, per a la seua execució, fins a esgotar els 100.000 € consignats en la campanya.