Els Programes Formatius de Qualificació Bàsica inicien la campanya d’admissió l’11 de juliol

4 juliol 2017|Burjassot

cemef- programas de formación

 

Impartits des de CEMEF SLU, l’empresa pública de l’Ajuntament de Burjassot, els Programes Formatius de Qualificació Bàsica, dirigits a joves entre 16 i 21 anys, que no hagen obtingut el títol de Graduat en ESO, iniciaran la seua campanya d’admissió d’alumnes del curs 2017/18, el pròxim 11 de juliol. Concretament, el termini per a l’admissió de les sol·licituds serà del citat dia, 11 de juliol, fins al dia 18 del mateix mes. 
Les persones interessades a formar part d’alguna de les quatre especialitats que el Consistori ha sol·licitat, Operacions de Lampisteria i Calefacció-climatització domèstica, Operacions Bàsiques de Cuina, Operacions de Fabricació Mecànica i Arranjaments i Adaptacions de peces i articles en tèxtil i pell, hauran de dirigir-se a les instal·lacions de CEMEF, en el carrer Verge dels Desemparats, 26 per a lliurar les seues sol·licituds de dilluns a divendres de 9 a 14 hores. 

La publicació de les llistes provisionals d’admesos serà el 20 de juliol i la presentació de reclamacions, davant l’adreça del centre, del 20 al 24 de juliol. Les llistes definitives es donaran a conèixer el 25 de juliol i aqueix mateix dia, juntament amb el 26 de juliol, es podrà reclamar davant la comissió d’escolarització. Les matrícules hauran de formalitzar-se, en el cas de l’alumnat admès en el procés ordinari, els dies 26 i 31 de juliol. 

Els programes formatius de qualificació bàsica constitueixen una oferta formativa, adaptada a les necessitats específiques de l’alumnat que ha abandonat l’ensenyament reglat sense haver aconseguit els objectius previstos en l’Educació Secundària Obligatòria.

L’objectiu d’aquests cursos és el d’afavorir la inserció laboral i la reincorporació educativa de l’alumnat, reduint les seues dificultats d’accés a un lloc de treball, a través de l’aprenentatge d’un ofici i de l’adquisició d’actituds i hàbits laborals.