Obert el termini per a sol·licitar les ajudes directes de 600€ de Labora

3 febrer 2021|Burjassot

ayudas hostelería

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de hui, 2 de febrer, ha publicat les bases reguladores i la concessió directa d’ajudes de Labora (Servei Valencià d’Ocupació i Formació) per a fer costat a les empreses i persones treballadores autònomes dels sectors de l’hostaleria, tant allotjament com restauració, agències de viatge, activitats artístiques, recreatives i d’oci, afectades per la Covid-19.

El termini per a poder sol·licitar les ajudes s’iniciarà el 4 de febrer a les a les 9.00 hores a través de la pàgina web de LABORA. Aquest termini es desenvoluparà en dues fases, en la primera, que és la que comença demà i per a la qual s’haurà d’accedir a través de la web de Labora, els interessats tan sols hauran d’identificar-se amb el CIF de l’empresa i NIF o NIE de la persona treballadora autònoma i donar les dades de contacte: adreça de correu electrònic i número de telèfon de contacte. Per a sol·licitar l’assignació de data i franja horària per a presentar la sol·licitud, s’accedirà al procediment telemàtic “EMPCOV 2021. Suport a la viabilitat d’empreses i persones treballadores en règim d’autònom afectades per la Covid-19”, on s’haurà de prémer l’enllaç “CITA PRÈVIA per a la presentació de sol·licitud d’ajudes per al programa EMPCOV 2021”.

Amb aquesta informació, es crearà un registre i el sistema informarà l’usuari o usuària de la data i franja horària assignats per a realitzar el tràmit dos, que és ja la presentació de la sol·licitud. En aquesta fase, SÍ QUE ÉS NECESSARI disposar de signatura electrònica. Per a això, s’accedirà de nou al procediment telemàtic “EMPCOV 2021. Suport a la viabilitat d’empreses i persones treballadores en règim d’autònom afectades per la Covid-19” a través del qual es presentarà la sol·licitud i la documentació requerida.

Les ajudes de Labora ascendeixen a 600 euros en el cas de contractes a jornada completa i a 300 euros en el cas de contractes a jornada parcial per cada treballador o treballadora que figure d’alta amb contracte laboral, amb un límit de 12.000 euros per cada compte de cotització de l’empresa o persona treballadora autònoma que pertanga als sectors secundats. Per a les persones treballadores autònomes sense treballadors al seu càrrec, l’ajuda ascendirà a 600 euros.

En concret, les ajudes de Labora estan destinades a empreses i persones treballadores autònomes d’algun d’aquests sectors d’activitat:

· 5510 Hotels i allotjaments similars
· 5520 Allotjaments turístics i altres allotjaments de curta estada
· 5530 Càmpings i aparcaments per a caravanes
· 5590 Altres allotjaments
· 5610 Restaurants i llocs de menjars
· 5621 Provisió de menjars preparats per a esdeveniments
· 5629 Altres serveis de menjars
· 5630 Establiments de begudes
· 5914 Activitats d’exhibició cinematogràfica
· 7911 Activitats de les agències de viatges
· 7912 Activitats dels operadors turístics
· 7990 Altres serveis de reserves i activitats relacionades amb els mateixos
· 8230 Organització de convencions i fires de mostres
· 9001 Arts escèniques
· 9002 Activitats auxiliars a les arts escèniques
· 9003 Creació artística i literària
· 9004 Gestió de sales d’espectacles
· 9102 Activitats de museus
· 9103 Gestió de llocs i edificis històrics
· 9311 Gestió d’instal·lacions esportives
· 9312 Activitats dels clubs esportius
· 9313 Activitats dels gimnasos
· 9319 Altres activitats esportives
· 9321 Activitats dels parcs d’atraccions i els parcs temàtics
· 9329 Altres activitats recreatives i d’entreteniment

El termini per a poder sol·licitar les ajudes finalitzarà a les 23.59 hores del dia 17 de febrer de 2021.

Podran ser beneficiàries d’aquestes ajudes les empreses i persones enquadrades en el règim de treballadors autònoms de la Seguretat Social que, a la data de la publicació del decret (2-02-2021), disposen de, almenys, un compte de cotització amb persones treballadores en alta en l’àmbit de la Comunitat Valenciana i l’activitat econòmica del qual es classifique en els codis anteriorment descrits.

També podran ser beneficiàries les persones enquadrades en el règim de treballadors autònoms de la Seguretat Social que desenvolupen a la Comunitat Valenciana una activitat econòmica classificada en els codis assenyalats.