Més de 100 estudiants de Burjassot sol·liciten les Ajudes al Transport Públic

24 abril 2015|Burjassot

Atenent a les necessitats dels joves de Burjassot que es veuen obligats a cursar els seus estudis universitaris fora del municipi i tenint en compte la situació econòmica de les seues famílies i la retallada en les beques universitàries, l’Ajuntament de Burjassot, a través de l’Institut Municipal de Cultura i Joventut, ha oferit en aquests mesos Ajudes al Transport Públic, bons de metro, als joves empadronats a Burjassot i que cursen estudis fora del terme municipal.

L’IMCJB ha rebut més de 100 sol·licituds de joves, que cursen estudis universitaris, mòduls professionals o ensenyament de conservatori, que es van a beneficiar d’aquesta ajuda, que suposa que l’entitat va a subvencionar el 50 % del preu total del bo, determinat pels imports establits per la Xarxa de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana. Totes les sol·licituds, 108 en total, complien els requisits establits en les bases i per aquest motiu se’ls han concedit les ajudes.

Per a arreplegar els bons els estudiants han de passar pel Servei d’Informació de l’IMCJB, en horari de 9 a 14 hores de dilluns a divendres i de 17 a 19:30 hores, de dilluns a dijous, i lliurar el justificant de pagament o bé realitzar el pagament dels bons en el propi servei amb targeta de crèdit. La zona més demandada pels joves de Burjassot ha sigut l’AB, seguida per la zona A. També s’han sol·licitat ajudes per a les zones B i ABC.