2. Entitat Metropolitana de Tractament de Residus (EMTRE)