3. Delegacions del Alcalde en Junta de Govern Local