3b. Delegacions de l’Alcalde en Junta de Govern Local (BIS)