5.b. Periodicitat de les sessions del Ple de l’Ajuntament