Sol·licitut Alta al padró municipal d’habitants en domicili propi